Vervuiling in huishoudelijk oudpapier licht gedaald

15 jaar onderzoek toont een stijgende tendens
Het bij particuliere huishoudens ingezamelde oudpapier bevatte in 2015 drie miljoen kilo minder vervuiling dan in 2014. Dat zijn 120 vrachtauto’s met elk 25.000 kilo vervuiling. In totaal ging het in 2015 om ruim 33 miljoen kilo vervuiling bij 884 kiloton oudpapier, die brongescheiden bij particuliere huishoudens is ingezameld. Oftewel 1.320 volle vrachtauto’s met elk 25.000 kilo vervuiling. De vervuiling in het huishoudelijk oudpapier bedroeg in 2015 3,78%, dat is 0,38% minder dan de 4,16% in 2014. Er zitten vooral minder diepvriesverpakkingen en drankenkartons in het oudpapier. Dat is toe te schrijven aan de gescheiden inzameling van drankenkartons, die in 2015 een hoge vlucht heeft genomen.

Hielke van den Brink, directeur van PRN: “De afgelopen twee jaar is de vervuiling in het oudpapier licht afgenomen. Gemeenten en hun inwoners slagen er beter in de oudpapierstroom schoon te houden. Hiermee dragen zij bij aan de circulaire economie. We hopen op een trendbreuk, na de jarenlange sluipende toename van de vervuiling. Vooral voortdurende aandacht voor het goed scheiden van oudpapier blijft heel belangrijk. We vragen gemeenten om hun medewerking hierbij, bijvoorbeeld door onze scheidingswijzer te verspreiden.”

Van gerecycled oudpapier en -karton zijn weer nieuwe papieren en kartonnen producten te maken. Het is belangrijk dat alleen schoon en droog oudpapier en -karton in de papiercontainer wordt gedaan want vervuiling belemmert het recyclingproces. De meeste vervuiling wordt veroorzaakt doordat mensen reclamedrukwerk in plastic hoesjes, vloeistofdichte verpakkingen en kunststof bij het oudpapier doen. Stichting Papier Recycling Nederland, de oudpapierindustrie en de papier- en kartonindustrie laten sinds 2001 praktijkonderzoek doen naar de trendmatige ontwikkeling van de vervuiling in het oudpapier afkomstig van particuliere huishoudens. Van de site van PRN zijn een factsheet en het onderzoeksrapport over de vervuiling in 2015 te downloaden via http://www.prn.nl/downloads/files/factsheet 202016 20def.pdf