Vervuilde afvalstromen: kosten en belemmering voor recycling

Steeds vaker worden gemeenten geconfronteerd met vervuiling van gescheiden ingezamelde afvalstromen, zoals plastic en metalen verpakkingen en drankkartons (PMD). Om deze vervuiling tegen te gaan is een overzichtsrapport opgesteld, dat gemeenten handvatten biedt om maatregelen te nemen. Om de kwaliteit van de recyclingresultaten verder te verbeteren, heeft het Afvalfonds eerder afgesproken om de recyclebaarheid van verpakkingen te vergroten via tariefdifferentiatie….lees verder

Bron: vng.nl


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht.