Verlenging certificaat alle vestigingen Sympany voor Certificeringsregeling Herwinning Textiel

Door de Vereniging Herwinning Textiel (VHT) is de Certificeringsregeling Herwinning Textiel ingevoerd. Al in de beginperiode kon Sympany zich tot de trotse eigenaren van dit certificaat rekenen.

Één certificeringsregeling waarmee textielinzamelaars, -sorteerders, -handelaren en -recyclers aan hun afnemers en leveranciers kunnen laten zien, dat zij hun bedrijfsvoering- en -processen op het gebied van kwaliteit, transparantie en verantwoordelijkheid binnen de textielrecyclingbranche goed op orde hebben. Daarnaast heeft de certificering een onderscheidend karakter.

TÜV Rheinland Nederland is de onafhankelijke certificerende instelling voor dit certificaat.