Verkenning strategieën hergebruik witgoed

Hergebruik witgoed via kringloopwinkels

In Nederland is veel vraag naar kwalitatief hoogwaardig tweedehands witgoed, maar het aanbod in tweedehands winkels is relatief klein. Het huidige systeem van inzameling van witgoed via de producentenverantwoordelijkheid is vooral gericht op materiaalhergebruik (recycling) in plaats van op levensduurverlenging en producthergebruik….lees verder

Bron: Binnenlands Bestuur


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van gelinkte c.q. gekoppelde sites hebben wij geen enkele invloed. Derhalve distantiëren wij ons hiermee uitdrukkelijke van de volledige inhoud van alle gelinkte of gekoppelde sites, ook indien de link vanaf onze website tot stand is gekomen. Voor een illegale, gebrekkige of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die uit het gebruik of niet gebruiken van op die manier aangeboden informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen aansprakelijk.