Verkenning kwaliteit deelstromen gft-afval, papier, glas en textiel uit huishoudens

Sinds de start van VANG-HHA zijn veel gemeenten aan de slag gegaan met de VANG-HHA-ambities. Door middel van onder andere ambitieuze beleidsplannen en nieuwe inzamelmethoden ziet een groot deel van de gemeenten hun hoeveelheid restafval afnemen en de hoeveelheid van gescheiden ingezamelde deelstromen toenemen. Deze trend is duidelijk te zien in landelijke afvalcijfers. Tegelijkertijd zijn er signalen dat de VANG-ambities mogelijk ongewenste effecten hebben. Verwerkers melden dat de kwaliteit van de gescheiden ingezamelde afvalstromen achteruit gaat en wijzen de VANG-ambities als oorzaak aan: door de focus van gemeenten op het terugdringen van restafval zou een deel van het restafval in de gescheiden deelstromen terecht komen….lees verder

Bron: vang-hha.nl 24-12-2018 14:17

 


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht.