Vereniging Afvalbedrijven sluit aan bij Veiligheid Voorop

Veiligheidsprestaties naar een nog hoger niveau
De Vereniging Afvalbedrijven zet het streven naar veilig werken in de sector kracht bij door zich aan te sluiten bij ‘Veiligheid Voorop’. Veiligheid Voorop is een programma van het bedrijfsleven dat streeft naar het verbeteren van de veiligheidscultuur bij bedrijven in de gehele chemieketen. Op 18 november hebben Pieter Hofstra en Anton van Beek namens Vereniging Afvalbedrijven respectievelijk Veiligheid Voorop, hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst. De directies van bij de vereniging aangesloten Brzo-bedrijven AEB Amsterdam, AVR, Indaver, Remondis Argentia, SUEZ environnement en Van Gansewinkel hebben een overeenkomst voor deelname aan Veiligheid Voorop getekend.

Om de veiligheidsprestaties van de (petro)chemie naar een nog hoger niveau te brengen, is in 2011 het ‘actieplan Veiligheid Voorop’ opgesteld. Het programma richt zich in eerste instantie op bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, de zogeheten Brzo-bedrijven. De bedrijven moeten bij de omgang met gevaarlijke stoffen voldoen aan de regels uit het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (Brzo).

Het programma Veiligheid Voorop kent vier pijlers: goed leiderschap, goede managementsystemen, deelname aan regionale veiligheidsnetwerken en zaken doen met bedrijven die ook veilig werken. Trekker van het programma is VNO-NCW. Veiligheid Voorop organiseert momenten waar ondernemers over veiligheid kunnen praten en van elkaar kunnen leren, biedt toolontwikkeling en bevordert het gebruik van veiligheidsindicatoren. Bij de aangesloten Brzo-bedrijven verzamelt Veiligheid Voorop jaarlijks informatie over een aantal indicatoren waarover wordt gerapporteerd. Daarnaast organiseert Veiligheid Voorop elk jaar een landelijke veiligheidsdag.

Met het sluiten van de overeenkomst spreekt de Vereniging Afvalbedrijven af het programma Veiligheid Voorop te ondersteunen met een eigen branchespecifiek actieplan. In dit plan wordt invulling gegeven aan de vier pijlers van het programma. De Vereniging Afvalbedrijven rapporteert jaarlijks over de voortgang van het plan. Het programma Veiligheid Voorop, de inhoud, uitvoering en beschikbare tools zal zij actief communiceren naar haar Brzo-leden. Ook bevordert zij deelname van haar leden aan regionale veiligheidsnetwerken.

De Brzo-leden van de Vereniging Afvalbedrijven beloven binnen hun bedrijf actief invulling te geven aan de vier kernelementen van Veiligheid Voorop. Zijn gaan veilig werken in de keten verder bevorderen door een ‘Partnerschap in Veiligheid’ aan te gaan met een belangrijke partner in de chemieketen. Ook zullen zij deelnemen aan bijeenkomsten van het regionale veiligheidsnetwerk waarin ze ervaringen, best practices en (bijna-)calamiteiten met elkaar delen. Ze implementeren en rapporteren jaarlijks over de prestatie-indicatoren van Veiligheid Voorop.

Meer informatie over het programma is te vinden op www.veiligheidvoorop.nu