VEH: Afvalheffing en OZB volgend jaar fors hoger

Landelijk stijgt de afvalstoffenheffing volgend jaar met gemiddeld 8%, twee keer zoveel als in 2019 en ver boven het door het CBS verwachte inflatiecijfer van 1,3 %. In een representatieve steekproef onder 113 gemeenten gaat in een 12-tal gemeenten de belasting op het eigen huis zelfs met meer dan 10 % omhoog. Ook de onroerendezaakbelasting (ozb) stijgt volgend jaar met gemiddeld 4%.

De afvalstoffenheffing wordt volgend jaar met gemiddeld 8,2 % (+ €20) opvallend veel duurder. Om gescheiden afvalinzameling en hergebruik te bevorderen en het verbranden van restafval te ontmoedigen betalen gemeenten sinds vorig jaar €31 belasting per 1.000 kilo restafval. Voorheen was dit €13. Deze kostenverhoging wordt door veel gemeenten via de afvalstoffenheffing doorberekend aan huishoudens.

Onroerendezaakbelasting 4% duurder
In Laarbeek (NB) is de ozb-stijging met 32,5 % het grootst. Hier betaalt een gemiddelde huiseigenaar volgend jaar €89 meer belasting. Omdat in deze gemeente ook de afvalstoffenheffing met bijna 50 % (+ €118) omhoog schiet, wordt het wonen hier volgend jaar ruim €200 duurder.

Andere forse ozb-stijgers zijn de gemeenten Goirle met 22 % (+ €70), Lisse met 20 % (+ €52) en Groningen met 14,5 % (+ €45). Volgens Lisse is de ozb-verhoging nodig om het wegvallen van de precarioheffing op waterleidingen in 2022 op te vangen. Tot dat moment krijgen inwoners een korting op de aanslag, waardoor de stijging minder hard aankomt.

Gemiddeld betalen huiseigenaren volgend jaar 4 % meer onroerendezaakbelasting (van €293 naar €305). De onderlinge verschillen tussen gemeenten zijn groot: in Nijmegen betaalt een huiseigenaar gemiddeld drie keer zoveel ozb (€568) als in Sliedrecht (€189). In 8 van de 113 onderzochte gemeenten daalt de ozb in 2020 licht; het meest in Noordwijk met 3,7 % (- €13).

Wmo en jeugdzorg vaak oorzaak hogere ozb 
Gemeenten zeggen steeds meer geld nodig te hebben om de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) uit te voeren. De oplopende kosten, samen met tekorten bij de jeugdzorg, worden vaak genoemd als aanleiding voor een ozb-tariefverhoging.

‘Het hek is van de dam als oplopende budgettaire problemen in het sociale domein op huiseigenaren worden afgewenteld via een hogere ozb’, zegt directeur belangenbehartiging Rob Mulder van Vereniging Eigen Huis. ‘De bekostiging van WMO en Jeugdzorg is een zaak tussen de Rijksoverheid en gemeentelijke overheden. Zij moeten dit onderling regelen, laat de huiseigenaar hier buiten.’

Totale woonlasten landelijk 4,4 % omhoog
De gecombineerde aanslag van ozb, afvalstoffen- en rioolheffing stijgt volgend jaar gemiddeld met 4,4 % Naast Laarbeek stijgen de woonlasten fors in Oldebroek met 23 % (+ €152) en Goirle met 13 % (+ €99). In slechts een drietal gemeenten dalen de woonlasten licht; in Loppersum en Nijkerk beiden met €6. Het grootst is de daling in Urk met 2,1 % (- €19).

Over het onderzoek
De woonlasten voor huiseigenaren bestaan uit onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffen- en rioolheffing. Huurders betalen wel afvalstoffen- en rioolheffing, maar geen ozb. Vereniging Eigen Huis doet jaarlijks tweemaal onderzoek naar de gemeentelijke woonlasten.

Het eerste onderzoek is de steekproef onder 113 gemeenten. Het onderzoek onder alle 355 gemeenten volgt in februari 2020. In beide onderzoeken zijn de gepubliceerde bedragen gebaseerd op door de gemeenten aan het CBS en ons verstrekte gegevens. De onderzoeken worden uitgevoerd door Marlyse Research.

Wat doen de ozb en afvalstoffenheffing in jouw gemeente? Bekijk het overzicht