Van Werven pakt PVC-tender in Denemarken

Kunststof Recycling Van Werven uit Biddinghuizen heeft de opdracht binnen gehaald voor het recyclen van PVC-afval uit Denemarken. Het PVC-afval wordt door gemeenten en afvalbedrijven verzameld op 70 verschillende locaties verspreid over Denemarken. Marius Pedersen, een afvalinzamel- en recyclingbedrijf met meerdere vestigingen in Denemarken, verzorgt de inzameling in Denemarken en het transport naar Nederland. Kunststof Recycling Van Werven staat garant voor het recycling proces en de toepassing van de gerecyclede grondstof bij de productie van nieuwe PVC-buizen in West Europa.

De tender voor de inzameling en recycling van het PVC-afval is uitgeschreven door WUPPI, een overkoepelende organisatie van vijf PVC-producenten in Denemarken. De opdracht betreft het jaarlijks inzamelen en recyclen van ca. 3.000.000 kg PVC-afval gedurende een contractperiode van minimaal drie jaar. WUPPI heeft voor de combinatie Marius Pedersen en Van Werven gekozen vanwege het logistieke netwerk en innovatieve recyclingproces. In Denemarken is voor deze afvalstroom geen recycling bedrijf gevestigd.

Voor Van Werven betekent deze opdracht een verdere versterking van haar marktpositie in West Europa voor de recycling van post consumer kunststoffen. Een activiteit die naadloos aansluit bij de Europese visie op de transitie van een lineaire naar een circulaire economie.

Met iedere gerecyclede kilogram PVC wordt de uitstoot van 2,5 kilogram CO2-emissie vermeden.

Meer over Van Werven