Van Werven neemt Limburg Grinding Services over in Lanaken

(C) Nienke Elenbaars Fotografie

Per heden heeft Van Werven de jonge onderneming Limburg Grinding Services overgenomen. In november vorig jaar was Van Werven reeds gestart met het sorteren van gemengde harde kunststoffen in Lanaken. De overname van het bedrijf Limburg Grinding Services, gevestigd op het direct naastgelegen terrein, sluit goed aan bij de ambities van Van Werven om zijn activiteiten in België verder uit te bouwen. De groeiende vraag naar nieuwe grondstoffen en de alsmaar stijgende emissie van CO2 dwingt ons om gebruikte grondstoffen zoveel mogelijk te recycleren. Deze gedachte is in 2006 de basis geweest voor Van Werven om te starten met het recyclen van gebruikte harde kunststoffen afkomstig van gemeentelijke milieustraten en afval sorteerbedrijven.

Al meer dan 350.000 ton kunststof afval gerecycled voor de Europese markt.
De strategie van Van Werven is gericht op het recycleren van kunststof afval zo dicht mogelijk bij de bron en het afzetten van de secundaire grondstof binnen Europa. Deze gedachte sluit goed aan bij de visie van de Europese Unie op de groei van werkgelegenheid en het behouden van grondstoffen binnen de grenzen van Europa.

Binnen de kunststofrecycling activiteit van Van Werven werken inmiddels 200 personeelsleden die op jaarbasis 80.000 ton afgedankte kunststoffen omzetten in een herbruikbare grondstof. Vanaf de start is op deze manier reeds 350.000 ton aan kunststof afval gerecycled en ingezet bij de Europese kunststof industrie. Tegelijkertijd is er 875.000 ton aan CO2-uitstoot vermeden. Een hoeveelheid die overeenkomt met de jaaruitstoot van ca. 460.000 personenauto’s.

Naast Nederland en België heeft het bedrijf ook een locatie in Engeland en werkt het nauw samen met recyclingbedrijven in Ierland, Duitsland, Denemarken en Frankrijk. Ton van der Giessen, managing director Van Werven Plastic Recycling, “Het is de bedoeling de komende vijf jaar meerdere vestigingen in Europa te openen voor deze activiteit. Onze ambitie is erop gericht om in 2020 meer dan 200.000 ton aan gebruikte kunststoffen per jaar te kunnen hergebruiken binnen Europa. Bewustwording bij burgers, overheden en bedrijven speelt daarbij een belangrijke rol. Door afval niet meer als afval te zien maar als een potentiële nieuwe grondstof, groeit het aanbod bij de bedrijven die het kunnen recyclen. Al het plastic afval wat we nu verbranden kan in de toekomst niet meer worden hergebruikt!”

De activiteiten van Limburg Grinding Services zullen worden voorgezet onder de naam Van Werven België bvba.

 

[vc_button title=”Meer over Van Werven” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/afval/inzamelaar/van-werven-afvalservice/”]