Van upcyclen voedselproducten het ‘nieuwe normaal’ maken

Op 18 juni lanceerde Foodvalley het Upcycled4Food Initiatief tijdens de internationale ‘Towards Halving Food waste in Europe’ conferentie. Samen met een groep uit de gehele waardeketen in de AGF-sector is de ambitie uitgesproken om geupcyclede voedselproducten en -ingrediënten het ‘nieuwe normaal’ te gaan maken voor producenten, supermarkten en….lees verder

Bron: Groenten Nieuws


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van gelinkte c.q. gekoppelde sites hebben wij geen enkele invloed. Derhalve distantiëren wij ons hiermee uitdrukkelijke van de volledige inhoud van alle gelinkte of gekoppelde sites, ook indien de link vanaf onze website tot stand is gekomen. Voor een illegale, gebrekkige of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die uit het gebruik of niet gebruiken van op die manier aangeboden informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen aansprakelijk.