Van Kaathoven Groep publiceert ISO 26000 Zelfverklaring

Na een intensief samenwerkingstraject begeleid door Berenschoten en het NRK (Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie), werd op 3 oktober 2014 de ISO 26000 Zelfverklaring ondertekend.
Het geheel vond plaats tijdens een officiële tekensessie met tien directeuren van bedrijven die hiermee hun duurzaamheidbeleid verder willen concretiseren.

De Van Kaathoven Groep is hiermee de eerste private inzamelaar/recycling bedrijf welke de Zelfverklaring publiceert op het publicatieplatform ISO 26000.

Bedrijven en organisaties worden zich meer en meer bewust van hun rol en verantwoordelijkheden in de maatschappij en in de wereld. Zo ook de Van Kaathoven Groep. Met de zelfverklaring ISO 26000 willen we als organisatie aangeven op welke manier we invulling geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Het betreft een rapportage en dus een vorm van communicatie van de organisatie over het onderwerp MVO aan belanghebbenden. De rapportage wordt sinds 3 november 2014 gepubliceerd op onze website en op het publicatieplatform ISO 26000, zodat interne, maar ook externe belanghebbenden het MVO-beleid van de Van Kaathoven Groep kunnen inzien.

Hiermee is een stevige basis gelegd voor het verankeren van duurzaamheid binnen onze organisatie, voor al onze stakeholders zowel in- als extern, onze relaties en andere belanghebbenden.

 

[vc_button title=”Meer over Van Kaathoven” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/category/afvalbedrijven/van-kaathoven/”]