Op 7 juni jl. is bekendgemaakt dat de gunning voor de Afvalinzameling restafval, GFT+E en PBD (plastic, blik en drankkartons) is toegekend aan Van Kaathoven. Van Kaathoven is een van de huidige afvalinzamelaren van  gemeente Maashorst en zamelt al in de kernen Odiliapeel, Uden en Volkel in. De nieuwe samenwerking is, inclusief verlengingsjaren, voor een periode van 8 jaar en wordt per 1 januari 2025 dus uitgebreid met de huis-aan-huis afvalinzameling in Reek, Schaijk en Zeeland.

(Foto: van/via Van Kaathoven)

In de tenderaanvraag werden de inschrijvers uitgedaagd om een helder plan van aanpak op te stellen, waarbij de inzamelaar zelf ook een actieve rol gaat spelen in het helpen van huishoudens bij het beter scheiden van hun afval. Van Kaathoven wist de opdrachtgever volledig te overtuigen van het succes van de uitvoering door een uitgebreide communicatiecampagne te presenteren. Van Kaathoven heeft naast vestigingen in Weert, Montfort, Sittard en Sint-Oedenrode ook een vestiging in Uden, onderdeel van gemeente Maashorst. Het projectteam was dan ook extra gemotiveerd om de vertrouwde inzamelpartner van gemeente Maashorst te blijven.

Janneke de Schutter-Cuppes, directeur Van Kaathoven, legt uit: “De bijzonder prettige samenwerking met gemeente Maashorst gaat al jaren terug. We zijn dan ook super trots dat we ‘op eigen grondgebied’ de komende jaren weer gaan inzamelen. Vooral omdat het zorgt voor een stuk continuïteit voor onze medewerkers. Veel collega’s zijn in en om gemeente Maashorst woonachtig. Voor hen is het prettig om dicht bij huis dit belangrijke werk uit te voeren. Toch worden bij een aanbesteding enkel de objectieve punten geteld en die hebben we met glans gescoord. Dat betekent dat onze ‘graag geziene gasten’ een vertrouwd gezicht in de straten van gemeente Maashorst blijven.

De nieuwe samenwerking start op 1 januari 2025. De komende periode treffen we voorbereidingen om het plan van aanpak om te zetten in concrete acties. Daarnaast breidt Van Kaathoven de huis-aan-huis afvalinzameling uit in Landerd, onderdeel van gemeente Maashorst.