Van Happen Containers versterkt zich met overname Dikker

Met de overname van de inzamel- en recyclingactiviteiten van Dikker bv versterkt Van Happen Containers haar bepalende positie in Oost-Brabant en Noord-Limburg. Dikker bv legt zich toe op de levering van zand-grind, bestratingsmaterialen, Megamix mortels en de handel in bouwstoffen.-

Van Happen Containers heeft de inzamelactiviteiten van bedrijfsafvalstoffen en bouw- en sloopafval overgenomen van Dikker bv uit Veldhoven. De vestiging in Beringe wordt toegevoegd aan de vestigingen in Eindhoven, Panningen en Moerdijk en daarmee is de continuïteit van de dienstverlening voor de klanten gegarandeerd, als ook de werkgelegenheid voor de werknemers van Dikker.

Strategische keuze
Dikker bv uit Veldhoven is in 1964 opgericht en is een bekende speler in de inzameling en verwerking van bedrijfsafvalstoffen in Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg (met haar nevenvestiging in Beringe). Door de toenemende regelgeving en complexiteit besloot de huidige directie zich te specialiseren en zich toe te leggen op de handel in bouwstoffen en de toelevering van MegaMix mortels. In Van Happen Containers vonden zij een betrouwbare partner van voldoende omvang om de klanten op de juiste manier te bedienen. Met dezelfde Brabantse gemoedelijkheid maar wel met meer slagkracht.

“Wij kennen Van Happen al jaren en hebben er het volste vertrouwen in dat zij in staat zijn op een professionele manier onze klanten te bedienen”, aldus Geert Verhoeven en Ton Dikker.

Bijna volledige overname
Concreet houdt de overname in dat alle inzamel- en verwerkingsactiviteiten, inclusief de verhuur van rol- en afzetcontainers met terugwerkende kracht vanaf 1 januari jl. door Van Happen Containers wordt verzorgd. De medewerkers van Dikker en het materieel voor de inzameling worden mede overgenomen. Hiermee versterkt Van Happen Containers haar klantenkring en inzamelactiviteiten in deze regio’s.

De activiteiten op het gebied van bouwstoffen en de levering van cement in de zogenaamde MegaMix, de bouwmortels die door regionale bedrijven in heel Nederland geleverd worden, blijven bij Dikker bv in Veldhoven.

“De inzamel- en recyclingactiviteiten dragen we met een gerust hart over aan de familie Van Happen. Met dit bedrijf werken we al een aantal jaren samen. Zij hebben alle facetten van afvalinzameling en -bewerking in eigen huis én voldoende schaalgrootte voor een verdere groei”. Geert Verhoeven vervolgt: “Het vergroten van de activiteiten op afvalgebied is een complexe materie, ons hart ligt niet bij de rol van een hele grote inzamelaar, maar veel meer bij de activiteiten die we nu gaan uitbouwen”.

Duurzaam is een must
Mark van Happen vult aan: “Wij zijn blij dat we met deze overname onze klanten en die van Dikker mogen bedienen met modern materieel en een goede routedichtheid. Wij staan allemaal voor de duurzame opgave een circulaire economie vorm te geven. Door deze schaalvergroting rijden we nog minder lege kilometers en kunnen we de ingezamelde grondstoffen duurzaam verwerken; ook die van de klanten van Dikker. En met de nieuwe hal die wij in Eindhoven bouwen, zijn we voorbereid om grotere volumes te verwerken.”