Van Happen Containers opent nieuwe sorteerinstallatie

Bij van Happen containers is duurzaamheid een logisch en geïntegreerd onderdeel van de bedrijfsvoering. Vanuit een passie om bij te dragen aan een betere wereld en natuurlijk voor het verbeteren van de prestaties op het gebied van People, Planet, Profit zijn Van Happen Containers en duurzaamheid begrippen die dicht bij elkaar staan. Met ‘een groen hart’ doelen de medewerkers dan ook niet alleen op de bedrijfskleur, maar bedoelen ze zeker ook een permanente drive om duurzaamheid in de praktijk te brengen.

Daarvoor ontwikkelt Van Happen Containers binnen en buiten het bedrijf tal van initiatieven. Eén van die initiatieven is het symposium duurzaamheid dat het bedrijf op 19 januari organiseerde ter gelegenheid van de opening van de nieuwe geavanceerde afval sorteerinstallatie, die uniek is in Europa.

Tijdens het symposium gingen circa 100 klanten, leveranciers en omwonenden onder leiding van Ronnie Overgoor de dialoog met elkaar aan. Het delen van kennis stond daarbij centraal. Dit symposium staat binnen de duurzaamheidscultuur van Van Happen Containers zeker niet op zich. In de bedrijfsvoering zijn er tal van initiatieven die bijdragen aan de groei, winstgevendheid en duurzaamheid.

Duurzaamheid begint bij de medewerkers
Bij Van Happen Fit staat het verbeteren van de fysieke conditie van de medewerkers centraal. Daarmee worden gezondheid en vitaliteit steeds minder een taboe en meer en meer onderdeel van de Van happen Cultuur.

Voor de ontwikkeling van hun talenten staan de deuren van de Van Happen Academy open. Met eigen rijinstructeurs worden chauffeurs begeleid bij het verbeteren van het rijgedrag volgens het nieuwe rijden.

Groen op alle fronten
Van Happen Containers zit dagelijks met een groot aantal auto’s op de weg. Daarom is het verantwoord en zuinig gebruik van brandstof een speerpunt. In de praktijk zien we dat terug in de rijopleidingen, in het technisch zeer geavanceerde wagenpark, de begrenzing van alle vrachtauto’s op 83 km per uur en samenwerking aan de bron met de truckleveranciers en langere zwaardere vrachtautocombinaties voor afvaltransport vormen een goed voorbeeld van verantwoord en zuinig brandstofgebruik. Daarbij is routeoptimalisatie natuurlijk ook erg belangrijk. Want daarbij wordt winst behaald op het gebied van CO2-uitstoot en wordt goed gekeken of bedrijfsafval wel echt bedrijfsafval is, zodat meer waardevolle stoffen teruggewonnen kunnen worden.

Van Happen Containers recyclet 50-70% van het bedrijfsafval
Om nóg meer afval te kunnen scheiden heeft Van Happen Containers geïnvesteerd in een state-of-the-art sorteerinstallatie. Met deze innovatie loopt Van Happen Containers ver voor op collega’s in de markt omdat met deze lijn 50-70% van het bedrijfsafval gerecycled wordt tot grondstoffen voor de industrie.

Gebruikte jassen worden tassen
Van Happen denkt bij voorkeur in ketens omdat bij ketenvorming meer grondstoffen hergebruikt kunnen worden. Een voorbeeld daarvan is een testcase waarbij oude werkkleding gebrukt werd om hippe sportieve tassen te fabriceren.

Duurzaamheid is bij Van Happen de normaalste zaak van de wereld
Door zowel op de weg als binnen de muren van het bedrijf van de medewerkers te vragen om bewust om te gaan met energie, wordt een grote energiewinst behaald. Dit maakt onderdeel uit van het DNA van Van Happen Containers. Ook het opwekken van eigen energie en het brandstof-innovatieproject vormen een wezenlijk onderdeel van de voordurende drive bij Van Happen Containers om maatschappelijk verantwoord en duurzaam te ondernemen.