Van Happen Containers ontvangt erkenning van Nedvang

Hans van Mil en Mark Donders (Nedvang) overhandigen de erkenning aan Mark van Happen en Emile Bruijns (van Happen Containers)

Afvalinzamelaar Van Happen Containers uit Eindhoven heeft de definitieve erkenning voor de registratie van verpakkingsafvalstromen van de landelijke organisatie Nedvang in ontvangst mogen nemen.

Op vrijdag 10 april 2015 hebben Mark Donders, Manager Inzameling & Recycling Nedvang en Hans van Mil, Adviseur Inzameling & Recycling Nedvang de definitieve erkenning aan Mark van Happen, directeur Van Happen Containers en Emile Bruijns, Manager KAM en Afvalstromen Van Happen Containers overhandigd. Deze erkenning is toegekend aan Van Happen Containers omdat zij de verpakkingsgegevens op een juiste manier aanlevert en heeft aangetoond zijn rapportageproces op orde te hebben.

Registratiesysteem voor verpakkingsafval
Van Happen Containers heeft twee sorteer- en overslaglocaties (in Eindhoven en Panningen), waar de belangrijkste verpakkingsafvalstromen, te weten: papier en karton, glas, kunststof en hout gesorteerd en overgeslagen worden. De gegevens hierover worden structureel door Van Happen Containers aanlevert bij Nedvang.

Bezegeling samenwerking en erkenning
Ruim twee jaar geleden sloot Van Happen Containers een deelnemersovereenkomst met Nedvang. Hiermee gaf Van Happen Containers aan te willen en te kunnen bijdragen aan de rapportage van de recycling van verpakkingsmateriaal. Deze rapportages dragen bij aan verduurzaming waarmee de erkenning volledig aansluit bij de wijze waarop Van Happen Containers in vulling geeft aan haar MVO-ambitie ‘Samen Duurzaam Ondernemen’.