Van Gansewinkel stimuleert hergebruik materialen met Oogstkaart van Superuse Studios

Afvalrecycler Van Gansewinkel en Superuse Studios, pionier op het gebied van duurzaam design, werken vanaf vandaag samen om hergebruik van restproducten te bevorderen. Van Gansewinkel neemt Oogstkaart.nl, marktplaats voor professionele upcyclers, op in haar dienstenpakket om zo nog concreter invulling te geven aan de rol als verbinder in de circulaire economie. Met Oogstkaart biedt Van Gansewinkel haar klanten nu ook de mogelijkheid om specifieke restproducten met zo min mogelijk bewerking elders weer nuttig toe te passen. Door hergebruik wordt zoveel mogelijk waarde van het restproduct behouden. Een pilot vond plaats met gestanste metalen platen die succesvol en herkenbaar werden verwerkt in de scheidingswanden en balustrades van museum DordtYart in Dordrecht. Voor restproducten die niet geschikt zijn voor hergebruik, biedt Van Gansewinkel standaard een zo hoogwaardig mogelijke recycling, met het doel er weer zoveel mogelijk grondstoffen uit te halen.

“Afval bestaat niet, dat is onze visie. Wij creëren waarde uit afval door het te transformeren in grondstoffen en energie. Als bruggenbouwer naar een circulaire economie vinden wij het nog mooier om afval te voorkomen of te zorgen dat het pas na meerdere cycli als restmateriaal in onze recyclingprocessen belandt. De samenwerking met Superuse Studios is daar een mooie stap in”, aldus Florens Slob, directeur Business Development bij Van Gansewinkel. ”Oogstkaart biedt klanten met interessante terugkerende materiaalstromen een mogelijkheid de producten aan te bieden aan andere professionele partijen, die het direct als product of onderdeel weer kunnen hergebruiken. Zo bieden we alle deelnemers in de keten meerwaarde, terwijl de CO2-uitstoot aanzienlijk wordt teruggedrongen. Een nieuwe stap voor ons en tegelijk ook een andere manier van kijken naar restmaterialen, die nodig is om de transitie te maken van afvalinzamelaar naar een grondstoffenbedrijf.”

“Met Oogstkaart biedt Superuse Studios sinds kort een landelijk platform voor de uitwisseling van restproducten van bedrijven. Onder andere ontwerpers, architecten, decorbouwers en aannemers gebruiken Oogstkaart voor het vinden en aanschaffen van het juiste herbruikbare (bouw)materiaal”, zegt Jan Jongert, mede oprichter en hoofd Onderzoek bij Superuse Studios. Met de toenemende aandacht voor een circulaire economie en de eis om bij aanbestedingen ook hergebruikt materiaal in te zetten, verwachten we dat het aantal gebruikers en de vraag naar hergebruik van materiaal gaat toenemen. We denken dat de samenwerking met Van Gansewinkel de bredere uitrol van Oogstkaart enorm gaat versterken.”

 

[vc_button title=”Meer over Van Gansewinkel” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/afval/inzamelaar/van-gansewinkel-afval-bestaat-niet/”]