Van Gansewinkel start verwerking afval KwikFit Groep

Recycling afvalstromen 218 filialen in Nederland en België
Van Gansewinkel start per direct met de afvalinzameling en -verwerking voor de ruim 200 vestigingen van de KwikFit Groep in de Benelux. Van de ruim 1.900 ton die bij KwikFit wordt ingezameld wordt ruim 1.500 ton gerecycled en krijgt zo geheel of gedeeltelijk een tweede leven. Met de samenwerking ondersteunt Van Gansewinkel actief de duurzaamheidsdoelstellingen van de autoserviceketen in het realiseren van een duurzame afvalscheiding.

KwikFit is in Europa de grootste autoserviceketen met in de Benelux ruim 200 servicepunten. Van Gansewinkel neemt voor de vestigingen van de KwikFit Groep in Nederland en België de inzameling en verwerking van diverse afvalstromen voor haar rekening. De vestigingen zijn onder andere distributiecentra, werkplaatsen en kantooromgevingen, wat ook de weerslag kent in het type te verwerken afval. “KwikFit is een opdrachtgever die op zoek is naar een afvalverwerker die in staat is het afval van alle filialen zoveel mogelijk gescheiden in te zamelen en een tweede leven te geven”, aldus Dennis Leeuwerik, Directeur Marketing & Sales bij Van Gansewinkel. “Zo zamelen we voor de autoserviceketen op de kantooromgevingen en distributiecentra al het papier en karton in. De afvalstromen op de werkplaatsen zijn een stuk omvangrijker. Daar zamelen we onder andere loodaccu’s, schroot, wiellood, afgewerkte olie, koelvloeistof, remolie, oliehoudend afval en bedrijfs-KGA (klein gevaarlijk afval) in.” In totaal gaat de afvalverwerker ruim 1.900 ton afval inzamelen, waarvan bijna 80% na bewerking een tweede leven als grondstof krijgt.

Duurzaamheidsdoelstellingen
De inzameling van de verschillende afvalstromen vindt door Van Gansewinkel plaats met als doel het aantal logistieke bewegingen in het proces te minimaliseren. “Hiermee optimaliseren we het inzamelingsproces en wordt de CO2-uitstoot beperkt”, voegt Leeuwerik toe. “Daarbij ondersteunen we ook de duurzaamheidsdoelstelling die KwikFit in haar beleid nastreeft om de afvalstromen zoveel mogelijk een tweede leven te geven.”

Scheiding aan de bron
Daarbij gaat Van Gansewinkel met KwikFit samenwerken om het afval zo veel mogelijk bij de bron te scheiden om de hoeveelheid te hergebruiken materialen te maximaliseren. Hiervoor plaatst Van Gansewinkel een grote diversiteit aan inzamelmiddelen die in de toekomst waar mogelijk verder wordt uitgebreid. “Dit is opnieuw een grote stap in de “groene” richting,” aldus Paul van der Leer, Supply Chain Director bij KwikFit. “Ik ben ontzettend blij dat we, na vorig jaar al belangrijke vooruitgang te hebben geboekt op gebied van afvalreductie en CO2-besparing, nu opnieuw sprongen maken in verbetering van ons afvalbeheer en inperking van onze CO2-voetafdruk. Dankzij onze samenwerking met Van Gansewinkel kan bijna 80% van ons afval worden “gereïncarneerd” tot grondstof. Dit sluit perfect aan bij onze visie op duurzaam repareren en onze missie om te opereren als innovatieve organisatie.”

 

[vc_button title=”Meer over Van Gansewinkel” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/afval/inzamelaar/van-gansewinkel-afval-bestaat-niet/”]