Van Gansewinkel opent nieuwe sorteerlijn in Châtelet (Wallonië)

Op de foto van links naar rechts: Wim Geens, Directeur Van Gansewinkel België, Carlo Di Antonio, Waals minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn en Werner Annaert, Directeur van FEBEM.

De inhuldiging van de nieuwe sorteerlijn in Châtelet is het bewijs van het vertrouwen dat Van Gansewinkel heeft in de groei van de Waalse markt. Tijdens de opening, die dinsdag plaatsvond in aanwezigheid van Carlo Di Antonio, Waals minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn, vroeg Van Gansewinkel aan FEBEM, de Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer en aan de minister om toe te zien op een stabiel wettelijk en economisch kader, wat de ondernemingen in de regio de mogelijkheid biedt tot groeien.

“Met de sorteerlijn die wij hier gerealiseerd hebben, zijn we in staat om meer grondstoffen uit het afval terug te winnen. Er wordt op deze manier minder afval verbrand en we geven hiermee invulling aan onze visie: Afval Bestaat Niet. De investering bedraagt 1 miljoen euro. De nieuwe lijn biedt werk aan 7 nieuwe medewerkers, waarvan de helft via sociale beroepsintegratie. Dankzij de semiautomatische sorteerlijn wordt meer dan 65% van de 25.000 ton restafval die wij elk jaar verwerken, omgezet in nieuwe grondstoffen”, verduidelijkt Wim Geens, Directeur Van Gansewinkel België. “Door het afval gescheiden in te zamelen en te verwerken tot nieuwe grondstoffen helpen wij onze klanten op een duurzame manier te ondernemen en te leven. Hierdoor blijven de primaire grondstoffen zoveel mogelijk in de natuur en heeft de CO₂-uitstoot een beperkte impact. Zo sluiten wij, samen met onze klanten, leveranciers en andere ketenpartners, kringlopen en creëren we ecologische en economische waarde uit afval.”

In 1996 opende Van Gansewinkel haar eerste vestiging in Wallonië. Ondertussen telt Wallonië 4 vestigingen met meer dan 230 medewerkers. Recent tekende Van Gansewinkel ook een contract met La Conférence Permanente des Intercommunales wallonnes de gestion des Déchets, kortweg COPIDEC, voor de inzameling en de verwerking van gevaarlijk afval uit alle containerparken in Wallonië. Deze nieuwe samenwerking creëert eveneens extra werkgelegenheid voor de locatie in Châtelet en verstevigt de positie van Van Gansewinkel in Wallonië.

 

[vc_button title=”Meer over Van Gansewinkel” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/afval/inzamelaar/van-gansewinkel-afval-bestaat-niet/”]