Van Gansewinkel Minerals verwerft KOMO-certificering voor Forz-granulaat

Van bodemas naar gecertificeerde duurzame grondstof
Van Gansewinkel Minerals zorgt voor een doorbraak in de betonindustrie. De producent van duurzame grondstoffen mag met de onlangs verworven KOMO-certificering haar Forz AEC granulaat als zand- en grindvervanger gaan aanbieden aan betonproducenten. Het belangrijke KOMO-certificaat is verworven op basis van de Bouwproductenverordening en certificatie (BRL) 2507 en is van toepassing op het product Forz AEC; een grof en fijn granulaat dat Van Gansewinkel Minerals produceert uit het bodemas van afvalenergiecentrales. Het certificaat bewijst dat het Forz granulaat als hoogwaardige en duurzame grondstof kan worden gebruikt voor betonproducten die worden toegepast in onder andere de wegenbouw.

Van Gansewinkel Minerals levert onder de merknaam Forz innovatieve en duurzame bouw- en grondstoffen. Forz AEC wordt geproduceerd uit speciaal geselecteerde en bewerkte minerale reststoffen die vrijkomen bij verbrandings- en scheidingsprocessen van restafval. “De KOMO-certificering is voor ons van groot belang, het is een onafhankelijke toetsing van de kwaliteit en in de markt zijn deze certificaten erg gerenommeerd”, aldus Rob Bleijerveld, manager R&D van Van Gansewinkel Minerals. “Met deze BRL 2507 certificering (KOMO® productcertificaat voor AEC granulaat als toeslagmateriaal voor beton) voldoen we automatisch ook aan alle relevante wet- en regelgeving en andere eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid in de bouw voor dit type producten. Dat is van groot belang voor onze klanten, die graag dergelijke duurzame materialen toepassen.”

Het behalen van de certificering is een stap voorwaarts in het realiseren van de Green Deal Bodemas die vanaf 2017 minstens de helft van de geproduceerde bodemassen wil toepassen als bouwstof. Forz AEC is een aantrekkelijk alternatief voor de betonindustrie en overheden die bewust duurzame bouwmaterialen willen toepassen. “Wij produceren kwalitatief hoogwaardige grondstoffen uit bodemas. Voor het realiseren van de doelen uit de Green Deal is het nu noodzakelijk dat de overheid – vergelijkbaar met een aantal andere initiatieven ter bevordering voor duurzame energie – het gebruik van dergelijke materialen met beleid stimuleert en de acceptatie van de betonproducten bevorderd.” aldus Erwin Pieters, directeur van Gansewinkel Minerals.

Van Gansewinkel Minerals heeft het AEC-granulaat met diverse industriële partners ontwikkeld en in de praktijk getoetst, dit maakt het product een duurzaam en direct inzetbaar alternatief. Van Gansewinkel Minerals wil op jaarbasis 160.000 ton van dit materiaal leveren aan de betonindustrie.

 

[vc_button title=”Meer over Van Gansewinkel” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/afval/inzamelaar/van-gansewinkel-afval-bestaat-niet/”]