Groene Top Trein voor afvalrecycler in teken van circulaire economie
Op de Groene Top Trein heeft Willem Lageweg het eerste exemplaar van het Nationale Afvalrapport – wAARDEvol2015 – in ontvangst genomen. De directeur van MVO Nederland ontving het rapport uit handen van Marc Zwaaneveld, CEO van Van Gansewinkel. Het rapport telt ruim zestig artikelen en is een boeiende combinatie van cijfers en relevante trends binnen de afvalwereld en diverse bedrijfssectoren, wetenschap en politiek, en bevat daarnaast ook inspirerende verhalen over duurzaamheid. Het Nationale Afvalrapport – wAARDEvol2015 – is beschikbaar via www.nationaalafvalrapport.nl.

Het Nationale Afvalrapport – wAARDEvol2015 – bevat voorbeelden van bekende en minder bekende Nederlanders en Vlamingen en bedrijven die niet praten over duurzaamheid, maar het vooral in de praktijk doen. Het rapport bestaat uit meer dan zestig artikelen en interviews met o.a. Helga van Leur, Prof. dr. Jan Jonker, Katja Schuurman, Stientje van Veldhoven, Dolf Jansen, Faiza Oulahsen (Greenpeace), prof. dr. Ernst Worrell, Marieke van der Werf, Maurits Groen, Jan-Douwe Kroeske, Herman Verhagen (Milieudefensie) en Joos Ockels. De verhalen in het rapport laten zien dat er nog veel mogelijkheden zijn in het verduurzamen van de samenleving. “Met dit rapport wil Van Gansewinkel mensen inspireren en motiveren om meer met de waarde uit het afval te doen. Uit de inspirerende verhalen die in het rapport staan, blijkt dat er nog veel potentie zit in het duurzamer maken van onze samenleving”, aldus Zwaaneveld. “Zo bouwen we concreet bruggen naar een betere leefomgeving en transformeren we naar een circulaire samenleving waarin ecologie en economie hand in hand gaan. Wat we willen bereiken met het Nationaal Afvalrapport is het sensibiliseren, activeren en inspireren van de politiek en het bedrijfsleven. Niet voor niets luidt onze visie ‘Afval bestaat niet’.”

“De wereld waarin wij leven is wAARDEvol. Waarde creëren uit afval, dat is ‘onze wereld’. Grondstoffen zijn en blijven schaars. Dat kunnen we helaas niet veranderen. Wel kunnen we er samen voor zorgen dat de grondstoffen die er zijn niet nóg schaarser worden. Dat willen we samen met onze klanten, leveranciers en ketenpartners doen. Op deze manier zorgen we voor een schonere leefomgeving en een duurzamere samenleving. Waarde creëren uit afval is een geweldig mooie opdracht waar we als Van Gansewinkel iedere dag weer invulling aan geven”, aldus Zwaaneveld. “Dat doen we door afval om te zetten in grondstoffen en energie. Van Gansewinkel heeft vorig jaar al 93% van het afval een tweede leven hebben gegeven waarvan twee derde als grondstof. Dat is natuurlijk een mooi resultaat, maar onze ambitie is om in 2020 75% van ons afval tot nieuwe grondstof te recyclen.”

Bewustwording
Voor het realiseren van verdere bewustwording op het gebied van duurzaamheid lanceerde Van Gansewinkel eerder dit jaar de Nationale Afvaltest en het Afval Prestatie Profiel. De Nationale afvaltest was de start van een campagne om bewustwording van afvalscheiding op de werkplek te vergroten en met het bedrijfsleven meer grondstoffen uit het afval te halen. De test is inmiddels door ruim zesduizend organisaties ingevuld, waaruit blijkt dat twee van de drie bedrijven nog onvoldoende weet over afvalscheiding of er te weinig aan doet. Als vervolg introduceerde Van Gansewinkel het Afval Prestatie Profiel, een online profiel waarmee organisaties zelf kunnen berekenen hoeveel waardevolle grondstoffen én CO2-uitstoot te besparen zijn met het sorteren van het eigen bedrijfsafval. Met het APP maakt Van Gansewinkel de afvalscheidingspercentages inzichtelijk en vergroot het de bewustwording van afvalscheiding op de werkvloer.

 

[vc_button title=”Meer over Van Gansewinkel” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/afval/inzamelaar/van-gansewinkel-afval-bestaat-niet/”]