Van Gansewinkel investeert in de toekomst

Van Gansewinkel investeert in de modernisering en verduurzaming van haar wagenpark met de aankoop van 35 nieuwe Euro 6 voertuigen. De voertuigen worden geleverd door DAF Trucks uit Eindhoven, waarbij de opbouw wordt geleverd door VDL (haakarm/portaal) en Geesink (kraak/pers). Alle vrachtwagens zullen in 2014 geleverd worden.

Er is bewust gekozen voor de nieuwste Euro 6 uitvoering van DAF; deze motor is nog zuiniger en heeft de beste prestatie op het gebid van CO2 uitstoot. Hiermee voldoen de voertuigen ruim aan de eisen die in steeds meer binnensteden gelden binnen de zogenaamde milieuzones.

Investeren in toekomst
Samen met deze modernisering van de vloot werd de afgelopen maanden al ruim € 20 miljoen geïnvesteerd. Medio december werd de nieuwe glasrecycling fabriek in Izon (Bordeaux) in gebruik genomen. In deze state-of-the art recyclinginstallatie werd meer dan € 10 miljoen geïnvesteerd. Begin oktober opende Van Gansewinkel een nieuwe overslag en sorteerlocatie in Houthalen (België), in deze locatie werd in totaal ruim € 5 miljoen geïnvesteerd. Deze investeringen zijn onderdeel van het bredere investeringsprogramma voor de komende jaren. Onderdeel van dit programma is ook de verdere optimalisatie van de location footprint, zo zal in 2014 onder andere de nieuwbouw van de locatie Turnhout in België worden gerealiseerd.

Cees van Gent, CEO Van Gansewinkel: “We investeren bewust in onze locaties en in onze vloot om onze positie als marktleider in de Benelux verder uit te kunnen bouwen. We maken daarbij toekomstbestendige keuzes. Daarin past de keuze om te investeren in de nieuwste Euro 6 technologie voor onze inzamelvoertuigen en de nieuwbouw van Turnhout.”

Ecologie en Economie
Binnen de genoemde investeringen is er een gezonde match tussen ecologie en economie. Het resultaat is zowel een betere footprint als een lean&mean bedrijfsvoering. Naast de investeringen in schonere voertuigen beperkt Van Gansewinkel ook op andere manier de uitstoot van haar wagenpark; door de optimalisering van inzamelroutes vermindert het aantal wegkilometers. Met regelmaat wordt ook nieuwe technologie getest, zo werd in december bij de inzameldienst van Cure in Eindhoven de E-Truck in gebruik genomen. Deze volwaardige vuilniswagen is volledig elektrisch is en maakt gebruik van een brandstofcel (waterstof) en rem-energie voor de opwekking van energie.