Van Gansewinkel Groep lanceert Afvalbarometer

Barometer maakt effect van afvalscheiding op milieu zichtbaar

Van Gansewinkel Groep heeft een Afvalbarometer ontwikkeld die inzicht geeft in het effect van gescheiden afvalinzameling op twee belangrijke milieuthema’s: grondstoffenschaarste en global warming.
Bedrijven en instellingen kunnen op de website van de Van Gansewinkel Groep invullen hoeveel afval zij gescheiden laten afvoeren, waarna de Afvalbarometer een overzicht toont van de primaire grondstoffen die bespaard worden. Ook berekent de barometer hoeveel CO2–uitstoot bespaard wordt door het scheiden van afval. De CO2–cijfers zijn tot stand gekomen in samenwerking met de onafhankelijke kennisorganisatie TNO.

Recycling van restproducten tot nieuwe grondstoffen leidt praktisch altijd tot CO2-reductie. Het terugwinnen van materialen als glas en plastic kost in veel gevallen minder energie dan het verbranden ervan en het opnieuw winnen en bewerken van primaire grondstoffen. Bijkomend voordeel is dat afvalscheiding vaak leidt tot kostenreductie; waardevolle grondstoffen blijven immers behouden.

Bestuursvoorzitter Ruud Sondag: “Afval is geen low interest product meer. In het afval van vandaag schuilen de grondstoffen en hernieuwbare energie van morgen. Door afval te scheiden en te recyclen pakken we de grondstoffenschaarste én het CO2-probeem aan. Goed afvalmanagement is daarom een concrete stap in duurzaam ondernemerschap.”

De Van Gansewinkel Groep biedt klanten ook de mogelijkheid hun directe CO2–footprint te verlagen door hun elektriciteitsverbruik te vergroenen met Garanties van Oorsprong. De Van Gansewinkel Groep krijgt deze garanties voor de duurzame energie die zij opwekt met de verbranding van (rest)afval.

Zo voert de Van Gansewinkel Groep met haar credo ‘Afval bestaat niet’ een meersporenbeleid op het gebied van duurzaamheid. Het afval- en milieuconcern ziet afval niet als restproduct, maar als waardevol begin van een nieuwe cyclus. Cradle to Cradle vormt de leidraad, maar recycling van afval draagt ook bij aan andere milieuthema’s, waaronder de CO2-problematiek.

De Afvalbarometer is gratis in te vullen op www.vangansewinkelgroep.nl

 

[vc_button title=”Meer over Van Gansewinkel” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/afval/inzamelaar/van-gansewinkel-afval-bestaat-niet/”]