Van Gansewinkel geeft afval DAF Trucks tweede leven

Dhr. Cees van Gent, CEO Van Gansewinkel en Dhr. Jos Smetsers, DAF Directeur Inkoop ondertekenen de overeenkomst.

Van Gansewinkel en DAF Trucks hebben vandaag een nieuwe, vijfjarige overeenkomst getekend voor het totale reststoffenbeheer in Nederland bij de truckproducent. Een belangrijk element van dit contract vormt het specifieke ‘Scrap Metal Management’ (SMM) dat Van Gansewinkel de afgelopen jaren succesvol implementeerde bij de truckfabrikant uit Eindhoven. Van Gansewinkel speelt voor DAF een belangrijke rol in het realiseren van ‘zero waste to landfill’, ter voorkoming van het storten van reststoffen.

DAF Trucks heeft in het dagelijkse productieproces van zware- en middelzware voertuigen te maken met een breed palet aan reststromen van bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal, metalen, kunststoffen en algemeen bedrijfsafval. Van Gansewinkel is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking daarvan. Van Gansewinkel neemt naast het complete reststoffenbeheer ook het ‘Scrap Metal Management’ voor haar rekening. Dit is een door Van Gansewinkel ontwikkeld managementmodel om bedrijven met relatief veel schroot (in volume en in verschillende soorten metaal) optimaal te ontzorgen. Van Gansewinkel brengt de diverse metaalstromen opnieuw in de markt waarmee restmetalen een hoogwaardig tweede leven krijgen. De getekende overeenkomst is een verlenging van de huidige samenwerking met DAF Trucks N.V. die al bijna 25 jaar bestaat.

“Van Gansewinkel zet zich de komende jaren onverminderd in om het afvalmanagement bij DAF Trucks verder te optimaliseren, zowel in kwaliteit als in kosten”, aldus Cees van Gent, CEO van Van Gansewinkel. “Afval is geen restproduct maar een waardevol begin van een nieuwe cyclus. Voor DAF Trucks betekent dit dat wij het afval ophalen en alles recyclen, inzetten als grond- of bouwstof of gebruiken voor het opwekken van energie. DAF Trucks levert daarmee een bijdrage om onze eigen algehele doelstelling te realiseren om het percentage afval dat verder gaat als grondstof, de komende jaren te doen stijgen tot 70 procent.”

Met de nieuwe overeenkomst beantwoordt Van Gansewinkel ook aan de wens van DAF Trucks om doorlopend met voorstellen tot verdere verbetering te komen. Jos Smetsers, Directeur Inkoop DAF Trucks: ”DAF Trucks wil met haar processen en producten het milieu zo min mogelijk belasten. Zoals we voortdurend werken aan het verder verhogen van kwaliteit en efficiency, zo werken we ook aan het verder reduceren van de milieubelasting van al onze activiteiten. Wanneer het aankomt op een duurzame afvalverwerking en het geven van een tweede leven aan afval is Van Gansewinkel een uitstekende partner om deze doelstelling te bewerkstelligen”.

 

[vc_button title=”Meer over Van Gansewinkel” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/afval/inzamelaar/van-gansewinkel-afval-bestaat-niet/”]