Van Gansewinkel en Shanks zetten in op fusie

Nieuw Europees recycling- en grondstoffenbedrijf in de maak

Van Gansewinkel en Shanks zetten in op fusie

Van Gansewinkel en Shanks willen samen een nieuwe Europese alliantie vormen voor afvalinzameling en recycling. Hiervoor is door beide bedrijven een voorovereenkomst getekend. De partijen gaan nu een periode van exclusiviteit in, met de intentie de transactie te finaliseren. Het is de verwachting dat de mogelijke fusie nog dit jaar zou kunnen worden afgerond. 

Na de succesvolle herfinanciering in 2015 ontwikkelt het resultaat van Van Gansewinkel zich in 2016 positief, zowel boven budget als boven het afgelopen jaar. De interesse die daarmee vanuit diverse marktpartijen ontstond, was aanleiding voor Van Gansewinkel om de strategische optie van een verkoop te verkennen. Uit dit proces is een mogelijke fusie met Shanks als beste optie naar voren gekomen. Deze optie wordt nu op exclusieve basis door beide partijen uitgewerkt.

Marc Zwaaneveld, CEO van Van Gansewinkel: “Een samenvoeging van Van Gansewinkel en Shanks heeft alle ingrediënten in zich om succesvol te zijn in recycling en waste management in Europa. De gezamenlijke hoeveelheid aan reststromen biedt de combinatie de mogelijkheid om een stevige positie in te nemen in de markt voor secundaire grondstoffen en levert een significante bijdrage aan de circulaire economie. Beiden zijn ook vandaag sterke partijen, met activiteiten en competenties die elkaar goed aanvullen. Bovendien ontstaat door de synergie die er mogelijk is een nog sterker bedrijfseconomisch fundament.”

De mogelijke samenvoeging is onderworpen aan een aantal voorwaarden, waaronder goedkeuring door de Mededingingsautoriteiten. Nadere mededelingen zullen te zijner tijd worden gedaan.