Van Gansewinkel blijft op koers in moeilijke markt (jaarverslag 2013)

  • Omzet: € 1,002 miljard (-3%)
  • Operationele winst (EBITDAE): € 124 miljoen (-3%)
  • Nettoresultaat: – € 8 miljoen (+87%)
  • Hogere operationele resultaten binnen recyclingbedrijven
  • Aanhoudende druk op volumes en marges binnen inzamelmarkt
  • Nettoresultaat flink verbeterd dankzij boekwinst bij verkoop AVR

 

2013 was een jaar van herijking

“Van Gansewinkel heeft een jaar van herijking achter de rug, waarin de focus lag op verlaging van de kosten en het verbeteren van de concurrentiepositie van ons inzamelbedrijf. De nieuwe organisatievorm staat inmiddels. Onze recyclingbedrijven presteerden net als het voorgaande jaar boven verwachting. Ook de divisie die huishoudelijk afval ophaalt, droeg in 2013 positief bij aan het resultaat. Het verlies is afgelopen jaar flink teruggebracht, vooral door de boekwinst bij de verkoop van AVR. Deze verkoop heeft onze schuldenpositie bovendien verbeterd.” Cees van Gent, CEO

Omzet en resultaten
In 2013 nam de omzet van € 1,034 miljard in 2012 af naar € 1,002 miljard. De operationele winst (EBITDAE) kwam uit op € 124 miljoen tegenover € 128 miljoen in 2012, vooral door aanhoudende volumedaling en druk op de marges in de inzamelmarkt. Deze druk werd grotendeels gecompenseerd door de effecten van de in 2012 ingezette reorganisatie en de positieve resultaten binnen de recyclingbedrijven. In zowel omzet als operationele winst zijn de resultaten van het in 2013 verkochte AVR niet meegerekend.
Het nettoresultaat kwam uit op een verlies van € 8 miljoen, een flinke verbetering ten opzichte van het verlies van € 61 miljoen in het voorgaande jaar. Deze verbetering van het resultaat is voornamelijk te danken aan de boekwinst die de verkoop van AVR opleverde.

Verwachtingen 2014
Van Gansewinkel verwacht voor 2014 gelijkblijvende marktomstandigheden, waarbij de druk op de volumes en vooral de marges voortduurt. De onderneming ziet 2014 als een jaar van stabilisatie, waarin een fundament wordt gelegd voor toekomstige groei. De focus zal dit jaar liggen op de verbetering van operationele en administratieve processen en de benodigde efficiency- en kwaliteitsverbeteringen.

Diepgaander inzicht in de financiële resultaten van de onderneming kunt u vinden in het jaarverslag, dat vandaag is gepubliceerd op http://www.vangansewinkelgroep.nl/media/publicaties.aspx