Van Gansewinkel ambassadeur ‘Nederland Circulaire Hotspot’

Van Gansewinkel is één van de 25 ambassadeurs van ‘Nederland Circulaire Hotspot’; een ambitieus programma dat Nederland moet positioneren als internationale koploper binnen de circulaire economie. Samen met 25 koplopers* wordt nauw samengewerkt in een programma waarin tijdens het Nederlands EU voorzitterschap in 2016 de kennis die in de afgelopen jaren is ontwikkeld rondom circulaire economie wordt gepresenteerd.

Tijdens het EU-voorzitterschap van Nederland in 2016 staat circulaire economie nadrukkelijk op de agenda. Naast het bredere programma hebben Delta Development Group en Schiphol Trade Park de ambitie om gezamenlijk met de ambassadeurs een inspiratie- en expositieruimte te ontwikkelen waar ondernemers circulaire initiatieven kunnen presenteren. De locatie dichtbij Schiphol is daarvoor zeer geschikt om bijvoorbeeld handelsmissies te ontvangen die in 2016 ook rondom het thema “circular hotspot” worden georganiseerd.

“Van Gansewinkel is vandaag de dag vaak een verbindende schakel in de totstandkoming van circulaire projecten door uit het afval grondstoffen terug te winnen. We hebben daarover veel kennis in huis die ook nodig is in het verder concretiseren van een circulaire economie. Een economie die natuurlijk veel verder gaat dan enkel terugwinnen van grondstoffen“, aldus Florens Slob, directeur Business Development van Van Gansewinkel. “Om de totstandkoming van een circulaire economie te versnellen zijn partnerships nodig. Wij werken reeds samen met meerdere ambassadeurs en de kennis die we nu samen opdoen gebruiken we om meer partijen aan te laten haken met als doel deze processen te versnellen.”

Afval Bestaat Niet
Van Gansewinkel voorkomt dagelijks het ontstaan van afval en zet daarvoor inventieve oplossingen in om dit efficiënt in te zamelen en vervolgens te recycleren. Het resultaat is dat de recycler steeds meer afval een tweede leven geeft als grondstof of energie. In 2014 was dat zelfs 93%. “Zo maken we gezamenlijk met alle stakeholders ons credo ‘Afval bestaat niet’ waar en geven wij invulling aan de circulaire economie. Als afvalinzamelaar én recycler hebben wij inzicht in het afval aan het einde van een cyclus en het begin van een nieuwe cyclus door de grondstoffen die we produceren te hergebruiken. Het draait daarbij om het vertalen van circulaire concepten en ideeën in concrete acties.”

Circularity Center Rotterdam
Dat Van Gansewinkel kennis van zaken heeft met vergelijkbare samenwerkingen blijkt ook onder andere uit het Circularity Center Rotterdam, een samenwerking tussen het Havenbedrijf Rotterdam, Rabobank Rotterdam, BIKKER & Company, Van Gansewinkel, TNO en het Innovation Quarter. Het Center richt zich op kennisontwikkeling en business development in de circulaire economie.

*Binnen het initiatief Circular Hotspot zijn 25 partijen betrokken: Circle Economy, Accenture, Akzo Nobel, Allen&Overy, BlackBear Carbon, Corporate Facility Partners, Delta Development Group, Deltares, Desko, DSM Friesland Campina, Gemeente Amsterdam, Inashco, Interface, KPMG, PGGM, Philips, Powered by Meaning, Rabobank, Rockwool, Royal HaskoningDHV, Schiphol Group, Siemens, Unie van Waterschappen, Van Gansewinkel en Xindao ambassadeur in het programma ‘Nederland Circulaire Hotspot’.

 

[vc_button title=”Meer over Van Gansewinkel” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/afval/inzamelaar/van-gansewinkel-afval-bestaat-niet/”]