Van den Noort Recycling in Waalwijk verhuist naar een nieuwe locatie

Het succesverhaal van Van den Noort begint in 1944. Cees van den Noort start dan met de handel in zand en grond. Nu, 66 jaar later, is dat slechts één van de activiteiten. Het bedrijf staat inmiddels regionaal bekend als totaalpartner op het gebied van grond- en sloopwerken, zand en puingranulaat, afvalinzameling en recycling. En dat het goed gaat, blijkt wel uit het feit dat de Waalwijkse vestiging per januari verhuist naar een groter terrein.

Voor wie Van den Noort niet kent: qua kennisniveau en ervaring kunt u het bedrijf plaatsen in het kader van de grote, nationale namen op het gebied van afvalverwerking. Het enige verschil is dat Van den Noort altijd een familiebedrijf pur sang is gebleven met een focus op de regio. Met hoofdlocatie Dongen als middelpunt strekken de werkzaamheden zich uit tot geheel Brabant en zelf daarbuiten. Om ook die verder gelegen gebieden te kunnen bedienen, heeft Van den Noort locaties in Waalwijk en Moerdijk. In Moerdijk vindt de overslag plaats van zand, grond en afvalcontainers. In Waalwijk werd hetzelfde gedaan met daarbij de voorsortering van afval, maar daar komt vanaf januari verandering in.

Voorheen was Waalwijk – net als Moerdijk – een tussenstation in onze dienstenstroom, maar vanaf januari wordt het een volwaardige vestiging. We gaan er bijvoorbeeld ook materiaal sorteren en direct bewerken en recyclen. Omdat onze capaciteit hierdoor verdubbelt en de huidige locatie aan de Oude Haven hiervoor te klein is, verhuizen we per januari naar een grotere locatie met laad- en loskade aan de Industrieweg 77. Deze uitbreiding zal onze dienstverlening nog sneller en efficiënter maken.