Van den Noort blijft in de huidige markt gefocust op de verdere transitie van afvalinzamelaar naar grondstoffenleverancier. Na een intensieve voorbereidingsperiode is Van den Noort in 2021 gestart met het vernieuwen van de sorteerlijn, welke in het najaar van 2021 in gebruik is genomen. Deze sorteerinstallatie is in staat om specifieke materialen te detecteren en om deze in een apart circuit verder uit te sorteren. Zo haalt Van den Noort het maximale uit afval!

Hoger scheidingspercentage
De vervanging van de huidige sorteerlijn zorgt ervoor dat het restafval nog beter en efficiënter gesorteerd kan worden. Dit resulteert in een hoger scheidingspercentage, waardoor er meer waardevolle materialen overblijven die ingezet kunnen worden als nieuwe grondstof. Zo wordt duurzaamheid in het gehele afvalverwerkingsproces verder geoptimaliseerd op weg naar een circulaire economie.

De afvalstromen waar Van den Noort op sorteert, betreffen:

  • Puin
  • Hout
  • Metalen (ferro/ non ferro)
  • Papier en karton
  • Kunststoffen
  • Gips
  • Zand
  • Secundaire brandstoffen

Geschikt voor hergebruik
De modulaire installatie is voorzien van verschillende technieken om het afval op een hoger niveau te kunnen sorteren, te scheiden en geschikt te maken voor hergebruik. Zo is de installatie voorzien van een 3D trommelzeef om de fijne en grove fractie van elkaar te scheiden, een 2D vlakzeef, een shredder, meerdere magneten, een spanwellen vlakzeef, diverse weg luchtscheiders en optische scheiders.

De optische scheiders detecteren en schieten het materiaal weg door middel van perslucht. Het zware materiaal wat door de sorteercabine gaat, wordt verder nagesorteerd door middel van handpicking door een vijftal collega’s.

Efficiënte sortering
De installatie draagt bij aan een optimale en efficiënte sortering. Van den Noort is erg trots op de vernieuwde installatie. Deze strategische stap sluit goed aan bij de visie van Van den Noort waarbij er continu gezocht wordt naar nieuwe mogelijkheden om afval zo efficiënt mogelijk in te zamelen en op een verantwoorde manier te recyclen.

De Komende tijd wordt het gehele proces verder geoptimaliseerd.