Van den Noort en Cambreur College slaan handen ineen

Plastic bij plastic, blik bij blik, papier bij papier. Gescheiden afvalinzameling moet, ook op school., met name op school. Daarom slaan Van den Noort en het Cambreur de handen ineen.

De afgelopen jaren zien we een toename in de aandacht voor duurzaamheid en gescheiden afvalinzameling. Op het Cambreur College is duurzaamheid terug te vinden bij vakken als biologie, aardrijkskunde en algemene natuurwetenschappen, maar ook bij profielwerkstukken en bij projecten in verschillende leerlagen. Als school willen we echter niet alleen zeggen hoe het moet, we willen vooral ook zelf het goede voorbeeld geven. In Van den Noort heeft het Cambreur College een partner gevonden die deze uitdaging graag met ons aangaat.

Vanaf komend jaar start het Cambreur College op gebouw A bij wijze van proef met het gescheiden inzamelen van afval. In de aula van gebouw A verschijnen grote automaten waarmee plastic pet-flessen en blikjes ingezameld worden. Daarnaast zal ook het overige afval in de aula voortaan gescheiden ingezameld worden. De firma Van den Noort zal het afval vervolgens ophalen en verwerken. De opbrengst van het gescheiden ingezamelde afval komen deels ten goede van de leerlingen zelf. Leerlingvereniging C.I.A. mag een deel van de opbrengst investeren in de schoolfeesten op het Cambreur! Daarnaast is Van den Noort beschikbaar voor het geven van gastlessen over duurzaamheid en worden leerlingen in staat gesteld om een kijkje te komen nemen bij het Dongense bedrijf.