Universiteit Leiden en Vliko continueren duurzame afvalinzameling en verwerking

De overeenkomst is dinsdag 24 mei 2016 ondertekend door Drs. H.W. te Beest (l) namens Universiteit Leiden en directeur Louis Sciarli (r) namens Vliko.

Universiteit Leiden en Vliko continueren de samenwerking op het gebied van duurzame afvalinzameling en verwerking op de Universiteit Leiden. Bij de Europese aanbesteding heeft het criterium duurzaamheid, naast het criterium prijs, een belangrijke rol gespeeld. Vliko is in staat het bedrijfsafval voor een groot deel te recyclen.  Dit gebeurt op onze geavanceerde sorteerinstallatie. Het ingezamelde afval wordt op deze wijze weer een grondstof voor de toekomst. Voor de Universiteit Leiden een belangrijke reden om de samenwerking met Vliko voort te zetten.

Daarnaast zet Universiteit Leiden samen met Vliko in op het verbeteren van de CO2 footprint, o.a. door het reduceren van het aantal transportbewegingen en ledigingen, het verder doorvoeren van een gescheiden inzameling en een optimalisatie van de inzamelmiddelen. Universiteit Leiden wil de komende jaren verder verduurzamen, waarbij Vliko zich zal gaan inzetten om dit qua afvalmanagement op een hoger niveau te tillen. Naast een groot gedeelte recycling zal het overige restafval worden ingezet voor de opwekking van duurzame energie.

Vliko is ervan overtuigd dat succesvol ondernemen met respect naar de maatschappij leidt tot betere resultaten. Niet alleen voor onze eigen organisatie ook voor onze klanten en zeker niet onbelangrijk, de samenleving in zijn totaliteit. Vliko is daarom elke dag proactief bezig met duurzaamheid en MVO

Vliko
Vliko is al ruim 50 jaar een toonaangevend milieubedrijf in Zuid-Holland, gespecialiseerd in afvalverwerking en recycling. Ruim 93% van de door Vliko ingezamelde afvalstoffen en reststoffen wordt gerecycled en nuttig hergebruikt. Hetgeen volledig in lijn ligt met onze missie: ‘making more from waste’. Vliko regelt alles op het gebied van afval en afvalverwerking op een duurzame manier.  Voor iedere organisatie, van klein tot groot, biedt Vliko een op maat gemaakte totaaloplossing van inzameling, bewerking en verwerking van afvalstoffen.