Unilever gaat PET-afval omzetten in grondstoffen voor voedselverpakkingen

Unilever heeft een samenwerking aangekondigd met startup Ioniqa en Indorama Ventures, wereldwijd de grootste producent van PET, om samen een pioniersrol te vervullen bij de ontwikkeling van een nieuwe technologie die PET-afval omzet in zuivere plastic grondstoffen voor gebruik in voedselverpakkingen.

Ioniqa heeft een gepatenteerde technologie ontwikkeld waarmee al het PET-afval – waaronder ook gekleurde verpakkingen – weer omgezet kan worden in zuivere plastic grondstoffen. De technologie heeft de proeffase goed doorstaan en wordt nu door diverse bedrijven getest.

PET (Polyethyleentereftalaat) wordt veel gebruikt voor de productie van plastic verpakkingen. Wereldwijd wordt ongeveer 20% van dit materiaal gerecycled. De rest wordt verbrand, belandt op de vuilstortplaats of in de natuur. Het R&D Foods Team van Unilever is een samenwerking aangegaan met Indorama Ventures en startup Ioniqa, een spin-off van de Technische Universiteit Eindhoven, om dit probleem aan te pakken.

Middels de nieuwe technologie van Ioniqa wordt PET – afval dat niet gerecycled wordt – zoals gekleurde flessen tot basismolecuul afgebroken, waarbij de kleur en andere verontreinigende stoffen worden verwijderd. Vervolgens worden de moleculen in de fabriek van Indorama weer omgezet in zuivere plastic grondstoffen.

Als de testen op industriële schaal goede resultaten opleveren, kan in de toekomst al het plastic hergebruikt worden voor de productie van hoogwaardige voedselverpakkingen. De drie samenwerkende bedrijven zijn van mening dat deze volledig circulaire oplossing een industriële transformatie te weeg kan brengen, aangezien de nieuwe technologie eindeloos kan worden toegepast.

In 2017 heeft Unilever toegezegd dat tegen 2025 al haar plastic verpakkingen herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar zullen zijn. Chief R&D Officer David Blanchard geeft aan dat Unilever trots is op de bijdrage die het bedrijf kan leveren aan een nieuwe duurzame verpakkingsoplossing.

David Blanchard: “We willen af van het take-make-dispose-model waar we momenteel in leven en streven ernaar enkel verpakkingen te creëren die passen binnen een circulaire wereld. Deze innovatie is met name bijzonder, omdat het een oplossing biedt voor een van de grootste hedendaagse uitdagingen: het geschikt maken van alle soorten gerecycled plastic voor het verpakken van voedsel. Het volledig circulair maken van de PET-stroom zou immers een grote mijlpaal zijn in het vervullen van deze ambitie. Niet alleen Unilever zou hierbij gebaat zijn; het zou een transformatie betekenen van de gehele industrie.”

Aloke Lohia, CEO van de Indorama Ventures Group voegt daaraan toe: “Wij willen een chemiebedrijf van wereldklasse zijn dat geweldige producten voor de samenleving produceert. Deze samenwerking sluit volledig aan bij onze visie. Onze aanpak beperkt zich niet alleen tot onze eigen organisatie, we houden rekening met de gehele toeleveringsketen en kijken ook naar wat er met onze producten gebeurt na gebruik. We willen meer zijn dan een fabrikant van polymeren. We kijken daarom uit naar een nauwe samenwerking met Unilever en Ioniqa, zodat we deze baanbrekende technologie die bijdraagt aan de aanpak van het wereldwijde afvalprobleem, naar een hoger plan kunnen tillen.

Tonnis Hooghoudt, oprichter en CEO van Ioniqa stelt samenvattend vast: “Wij verheugen ons op een samenwerking met partners als Unilever en Indorama Ventures, zodat we onze unieke oplossing voor PET-plastic kunnen opschalen. Via onze samenwerking kan de innovatieve technologie van Ioniqa het PET-afval daadwerkelijk omzetten in een circulair materiaal dat zijn waarde behoudt na gebruik door de consument. Met onze technologie helpen we mee aan een schonere wereld.”