UMCG kiest SUEZ voor afvalverwerking en -scheiding

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) – een van de grootste ziekenhuizen in Nederland – heeft SUEZ verkozen tot partner voor de inzameling en verwerking van het grootste deel van haar afval. Belangrijke overweging – naast focus op structurele kostenreducties en CO2-reductie – voor het gunnen van de opdracht is, de continuïteitsgarantie die SUEZ geeft aan het UMCG en de kwaliteit van het aanbestedingstraject. Gedurende het proces van het managen van alle afvalstromen garandeert SUEZ dat UMCG ongestoord alle aandacht aan zorg voor de patiënten en wetenschappelijk onderzoek kan blijven besteden. Die garantie wordt kracht bijgezet door de aanstelling van een ‘on site’ medewerker van SUEZ die tijdens de contractperiode dagelijks in het ziekenhuis aanwezig is om alles, samen met medewerkers van het UMCG, in goede banen te leiden. Van het inzamelen en registreren van gevaarlijk afval, het bevorderen van afvalscheiding tot het legen van vetputten; SUEZ biedt ter plekke ondersteuning. Deze on site service is een noviteit in de ziekenhuisbranche.

Het UMCG is het centrum voor hooggespecialiseerde medische behandelingen voor o.a. de ruim drie miljoen inwoners van Noord-Nederland. De ruim 12.500 medewerkers – UMCG is de grootste werkgever van Noord-Nederland – werken in ondermeer de patiëntenzorg en aan vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek, waarbij de focus o.a. ligt op ‘gezond en actief ouder worden’. Voor sommige, uiterst complexe behandelingen is het UMCG zelfs het enige ziekenhuis in Nederland. Het fundamenteel en klinisch onderzoek van het UMCG behoort tot de internationale, wetenschappelijke top.

Korte lijnen
SUEZ heeft drie van de in totaal vier percelen gewonnen waarvoor het UMCG een tender heeft uitgeschreven. Aaldert Slot, senior inkoper van het UMCG legt uit waarom SUEZ als partner is gekozen. “Kwaliteit van zorg en veiligheid voor onze patiënten staan in ons centrum voorop. Van onze partners en leveranciers vragen wij om die aspecten in hun dienstverlening te waarborgen. SUEZ heeft die vraag, in het aanbestedingstraject, het beste ingevuld. Niet alleen op prijs en gewenste CO2-reductie, maar vooral op de waarborgen die ze biedt in de continuïteit van onze zorg, waarbij afvalinzameling en –verwerking met een minimale verstoring van onze processen gepaard gaat. Door de on site ondersteuning zijn de lijnen kort en zijn oplossing letterlijk voorhanden.”

“We zijn er trots op één van de grootste ziekenhuizen van Nederland in de komende jaren te mogen ondersteunen en vooral op het feit dat de kwaliteit van onze inschrijving de doorslag gaf. Zo gaan we het UMCG helpen bij het verduurzamen van haar afvalbeheer, onder andere door een proef met het scheiden van afvalstromen aan de bron. We brengen de huidige situatie in kaart door al het afval per afdeling en per locatie te wegen en te registreren, waarna we met gerichte maatregelen die hoeveelheden willen terugbrengen. Onze on site medewerker zal in dit proces een stimulerende rol hebben”, vertelt Nick van der Zouw, key accountmanager van SUEZ. ”Op deze manier werken we aan onze ambitie om het afval van vandaag, grondstof te laten zijn voor de producten van morgen. Hiermee dragen wij bij aan onze missie om natuurlijke hulpbronnen te beschermen en uitputting van deze bronnen voorkomen. Zo helpen wij onze klanten bij het bereiken hun doelen op het gebied van duurzaamheid.”

 

[vc_button title=”Meer over SUEZ / Sita” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/afval/inzamelaar/sita-nederland/”]