Uitbreiding WeegApp: vrachten aan stortfront op tablet accepteren

Ingewogen vrachten aan het stortfront of bunker digitaal op een tablet accepteren. Dat kan door de uitbreiding van de WeegApp van PieterBas Automatisering. Met de nieuwe terreinfunctionaliteit kan de acceptant de inwegingen op een tablet controleren en accorderen. Afwijkingen, als er bijvoorbeeld C-hout in plaats van A-hout in een container zit, kunnen makkelijk worden geregistreerd, noemt consultant Robert Kroonen als belangrijk voordeel. ‘Inclusief foto’s en gesproken tekst. Elke vracht is daarmee altijd goed gedocumenteerd. Afvalrecyclers en -verwerkers berekenen daardoor altijd de juiste prijzen door aan hun klanten, op basis van de daadwerkelijk gestorte vracht.’….lees verder