Twente Milieu legt groene klinkers

Van afval naar bouwstof

Op dinsdag 25 september zijn op het terrein van Twente Milieu aan de Wegtersweg in Hengelo de eerste “groene” klinkers gelegd, geproduceerd met onder andere bodemassen van Twence. Eerder werd het kantoor in Hengelo al voor een groot deel opgetrokken uit gerecyclede (kunststof) materialen. Vanzelfsprekend staat duurzaamheid bij Twente Milieu elke dag centraal.

Het terrein aan de Wegtersweg wordt uitgebreid. Voor de aanleg hiervan wordt gebruikgemaakt van betonklinkers met grondstoffen van Twence. In de klinker is bodemas verwerkt. Bodemas komt vrij bij de energieopwekking uit huishoudelijk afval. Na opwerking kan het gebruikt worden als bouwstof, ter vervanging van zand en grind in klinkers. Daarmee draagt Twente Milieu als afvalinzamelaar en beheerder van de openbare ruimte bij aan een schoon, gezond en fris Twents milieu. Het initiatief is een duurzame samenwerking met de lokale partners Huiskamp, Altena en Stegehuis Infra.

Afval als bouwstof
De klinker, genaamd Dualton, is geproduceerd door Morssinkhof Groep. De toegepaste grondstoffen in de klinker zijn 85% CO2-reducerend ten opzichte van betonnen stenen, tegels en  banden die met standaard grondstoffen zijn gemaakt. Kenmerkend voor de klinker is dat het gemaakt wordt van CO2-arm cement in combinatie met minimaal 15% herbruikbaar materiaal. Ook wordt er voor de productie van Dualton minder cement gebruikt dan gebruikelijk bij betonnen bestrating, zonder dat de kwaliteit wordt aangetast. Bovendien past de Morssinkhof Groep olivijn toe, een mineraal dat CO2 bindt.