Twence start met afdekken stortplaats ‘t Rikkerink

Wethouder Meulenkamp van Hof van Twente mengt eerste batch

Start bovenafdichting 't Rikkert. Foto : Christian van der Meij

Op donderdag 6 september gaf wethouder Meulenkamp van Hof van Twente het officiële startschot voor de realisatie van een bovenafdichting op de voormalige stortplaats ’t Rikkerink in Ambt Delden. Onder toeziend oog van omwonenden en andere betrokkenen mengde hij, samen met Marc Kapteijn (directeur Twence), een eerste kleine batch van het nieuwe afdekmateriaal.

Onder de stortplaats bevindt zich een verontreinigde grondwaterbel. Deze wordt gevoed door hemelwater dat door de afvalberg sijpelt. Het -met vooral zouten- vervuilde water wordt vanuit deze grondwaterbel afgevoerd via sloten en beken. De verontreiniging brengt geen risico’s voor mensen of dieren met zich mee en er rust dan ook geen saneringsplicht op de locatie. Toch vindt Twence het wenselijk dat de verontreiniging op termijn verdwijnt.

Door het aanbrengen van een afdichtingslaag op de bovenzijde van ‘t Rikkerink wil Twence ervoor zorgen dat er geen hemelwater meer door de afvalberg kan sijpelen. Daardoor kan de grondwaterverontreiniging op den duur sterk verminderen en zullen ook sloten en beken in de omgeving schoner worden. Tegelijkertijd wordt de afdeklaag zo aangebracht, dat er in de toekomst eenvoudig zonnepanelen op kunnen worden geplaatst. Eind 2020, als de afdichtingsconstructie gereed is, kan worden begonnen met de aanleg van het zonnepark. Er worden ongeveer 39.000 panelen geplaatst, die elektriciteit leveren voor ongeveer 4.000 huishoudens.

Voor het afdichten wordt gebruik gemaakt van een gecertificeerde, vrij toepasbare bouwstof uit gerecyclede materialen. De beton-achtige bouwstof bestaat voor een belangrijk deel uit bodemassen uit Twence’ eigen installaties. Het benodigde materiaal wordt voornamelijk per schip aangevoerd en wordt op de locatie gemengd en aangebracht door aannemerscombinatie UBTC Noaberbelt VOF (Uitzonderlijke Brabants-Twentse Combinatie, gevormd door aannemers NTP Infra en B-Cis).

De afdichting wordt in fasen, verspreid over 3 jaar, aangelegd. Elk jaar wordt het volledige bovenvlak van 16 Ha voorzien van een waterkerende laag. De taluds worden niet afgedekt. Het is voor de grondwatersanering niet nodig om ook de hellingen af te dichten en uit landschappelijk oogpunt is het fraaier om het bos op de hellingen te laten staan. Daardoor zullen het werk, de afdekking en een mogelijk toekomstig zonnepark vanuit de omgeving niet of nauwelijks zichtbaar zijn.