Twence boekt positief resultaat over 2019

In de aandeelhoudersvergadering van 16 april 2020 is het financieel jaarverslag Twence Holding B.V. vastgesteld. Twence heeft over 2019 een positief netto resultaat (na belastingen) geboekt van € 11,8 miljoen. De omzet van € 116,8 miljoen bestaat voor 42% uit de opbrengst van grondstoffen en energie.

In 2019 passeerde bijna 900.000 ton afval en biomassa de weegbruggen. Vrijwel al dit materiaal werd omgezet in herbruikbare materialen, grondstoffen en energie. In totaal leverde Twence ruim 700 GWh warmte en stoom voor stadsverwarming en industrieel warmtegebruik, vergelijkbaar met het jaarverbruik van bijna 60.000 huishoudens. Daarnaast leverde Twence energie uit haar zonneparken. Er is 479 GWh groene elektriciteit aan het openbare net geleverd, voldoende voor ongeveer 171.000 huishoudens.

De markt was in 2019 volop in beweging. Twence bleef echter focus houden op het leveren van duurzame energievoorzieningen en het produceren van grondstoffen uit afval en biomassa. “Zo winnen we metalen terug uit afval, gebruiken we de as die overblijft na verbranding als zand- en grindvervanger en wordt keurcompost ingezet als bodemverbeteraar voor land- en tuinbouw. We hebben de zoutproductie van Nouryon verder verduurzaamd met stoom van Twence en vier Twentse gemeenten zijn voorzien van groene elektriciteit. De levering van duurzame warmte uit biomassa, waarmee zo’n 8.000 woningen en bedrijven in Enschede verwarmd worden, werd zelfs bekroond met de titel ‘Duurzaamste Warmtenet van Nederland’. Een geweldige prestatie”, aldus Marc Kapteijn, directeur van Twence.

Een ander hoogtepunt was de start van de communale samenwerking tussen de aandeelhouders van Twence en Münster. 2019 kende helaas ook een dieptepunt. Twence werd geconfronteerd met een brand in de composteringsinstallatie.

De coronacrisis zal in 2020 zeker z’n sporen nalaten. Desondanks worden positieve resultaten verwacht. Met alle partners in de keten en met het vertrouwen van onze aandeelhouders. Een pilot-installatie, voor het afvangen en vloeibaar maken van CO2, wordt gerealiseerd. Ook verwachten we de eerste paal te kunnen slaan van de mestverwaardingsinstallatie in Zenderen. We herbouwen onze Composterings- en Vergistingsinstallatie. En we willen bijdragen aan de warmte- en stoomlevering aan stedelijke warmtenetten en industriële grootverbruikers in Twente. Marc Kapteijn: “We zijn ervan overtuigd dat we samen de regio kunnen verduurzamen. Door in te zetten op samenwerking, door samen de schouders eronder te zetten en door met vakmanschap en passie te werken aan ons prachtige bedrijf.”