Toenemend aantal werkgevers heeft last van aanhoudend tekort aan personeel

Sectormonitor transport en logistiek, 1e kwartaal 2022

Klik op de afbeelding om de Sectormonitor 1e kwartaal 2022 te downloaden

De arbeidsmarkt in de sector kampt met een tekort aan personeel. Dat zegt een toenemend aantal ondernemers in het goederenvervoer over de weg (52% in Q2 tegen 46% in Q1) en logistiek dienstverleners (34% in Q2 tegen 30% in Q1). Het aantal vacatures blijft hoog en de pensioenuitstroom neemt verder toe. Het aantal faillissementen blijft op een laag niveau en de instroom in WW van vrachtwagenchauffeurs en logistiek medewerkers neemt verder af. Dit blijkt uit de meest recente Sectormonitor transport en logistiek.

In de Sectormonitor worden per kwartaal arbeidsmarktontwikkelingen gemonitord van werknemers en werkgevers die zijn aangesloten bij SOOB/Pensioenfonds Vervoer. De cijfers gaan naast het onderzochte kwartaal, ook deels over het lopende kwartaal, om goed aan te sluiten bij de actuele ontwikkelingen. De Sectormonitor komt tot stand in opdracht van de sociale partners TLN, VVT, FNV Transport en Logistiek en CNV Vakmensen. De uitvoering is in handen van Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) en is mogelijk dankzij SOOB.

STL: “Tegelijkertijd blijkt uit de Sectormonitor dat er (begin 2022-Q2) meer transportondernemers zijn die de komende drie maanden een toename van hun personeelsbestand verwachten (27,7%) dan ondernemers die een afname verwachten (4,7%). De verwachtingen over het economisch klimaat zijn wel negatief.”

Meer arbeidsmarktontwikkelingen uit deze Sectormonitor:

 • Het aantal vacatures voor vrachtwagenchauffeurs en logistiek medewerkers ligt in juni 2022 op een hoger niveau dan vorig jaar. Eind 2021 nam het aantal vacatures tijdens lockdown vanwege Omikron tijdelijk af. Er zijn medio juni bijna 10.500 openstaande vacatures voor chauffeurs en ruim 19.500 voor logistiek/magazijn medewerkers (UWV, 2022).
 • Het aandeel ondernemers goederenvervoer over de weg dat een belemmering ervaart door een personeelstekort blijft zeer hoog. In 2022-Q1 ervaart ruim de helft een belemmering door een tekort aan personeel (begin 2022-Q1 lag dit aandeel op 46% en begin 2022-Q2 op 52%).
 • Veel ondernemers in de verschillende bedrijfstakken in Nederland geven volgens CBS aan last te hebben van een personeelstekort. Begin 2e kwartaal gaf 34% van de ondernemers in Nederland aan hierdoor belemmerd te worden, tegenover 13% een jaar eerder. Verder geven steeds meer ondernemers aan belemmerd te worden door een tekort aan productiemiddelen, materiaal en ruimte. Begin 2e kwartaal gaf 19 procent dit aan (een recordpercentage). In goederenvervoer over de weg noemde 15%, en in logistiek 14%, dit als belemmering (CBS, 2022)
 • In het eerste kwartaal 2022 was er een omzetgroei in het beroepsgoederenwegvervoer van +16,4% en in logistieke dienstverlening +31,9% ten opzichte van 2021-Q1) (CBS, 2022). In heel 2021 groeide de omzet in goederenwegvervoer met 11,5% t.o.v. 2020. In 2020 had de branche last van coronamaatregelen en was er sprake van omzetverlies. De omzet lag vanaf 2e kwartaal 2021 boven het niveau van voor de maatregelen.

Ontwikkelingen ten aanzien van werknemers en werkgevers aangesloten bij SOOB/PFV:

 • Het aantal bedrijven neemt toe ten opzichte van jaar eerder (7.478 bedrijven in 2022-Q1 tegen 7.059 in 2021-Q1). Het gemiddeld aantal werknemers per bedrijf daalt (22,3 in 2022-Q1 tegen 22,7 in 2021-Q1). En het aandeel kleine bedrijven (max. 10 werknemers) groeit (in 2022-Q1 bestaat 63% van de bedrijven uit maximaal 10 werknemers, was 60% in 2018-Q1).
 • Het aantal faillissementen ligt in 2022-Q1 op hetzelfde (lage) niveau als een jaar eerder (16 in 2022-Q1 en 2021-Q1). In heel 2021 gingen in de sector minder bedrijven failliet dan in 2020 (62 bedrijven tegen 104).
 • Het totaal aantal faillissementen in NL lag in 2021 ook zeer laag. Dat in coronatijd minder bedrijven failliet werden verklaard, is volgens CBS niet los te zien van de noodsteun van de overheid. In 2022 blijft het aantal faillissementen in NL (historisch) laag. In april 2022 bereikte het aantal faillissementen het laagste niveau sinds het begin van de tijdreeks in januari 1981 (CBS, 2022).
 • Het totaal aantal werknemers in de sector bedraagt 166.535 in 2022-Q1 (tegen 157.708 in 2021-Q1). Het aantal werknemers neemt licht af t.o.v. vorig kwartaal (-0,7%). In 2022-Q1 is de instroom 9.889 en de uitstroom 8.148. De leeftijdspiek van de instroom ligt op 21 en bij de uitstroom op 66 jaar. Het aantal chauffeurs blijft op een vergelijkbaar niveau als vorig jaar. Er zijn 91.730 chauffeurs in 2022-Q1 (en 91.724 in 2021-Q1).
 • De uitstroom naar pensioen ligt in 2022-Q1 op vergelijkbaar niveau als vorig jaar. De pensioenuitstroom ligt in 2021 en 2020 een stuk hoger dan in voorgaande jaren.
 • De gemiddelde leeftijd van werknemers die niet-chauffeurs zijn, daalt tot 39,5 jaar ten opzichte van vorig jaar en de gemiddelde leeftijd van chauffeurs loopt verder op tot ruim 45 jaar.
 • Het aandeel parttimers stijgt zowel onder chauffeurs als niet-chauffeurs (11,9% van chauffeurs werkt parttime in 2022-Q1 tegen 11,5% in 2021-Q1). Het aandeel oproepkrachten stijgt onder niet-chauffeurs. Het aandeel oproepkrachten is hoger ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (20% in 2022-Q1 tegen 19% in 2021-Q1). Ten opzichte van vorig kwartaal neemt het aandeel af (21% in 2021-Q4) (deels vanwege administratieve reden).
 • De instroom werknemers in WW is in april lager dan in maart en lager dan vorig jaar (128 chauffeurs en 160 logistiek medewerkers in april 2022 tegen 145 en 220 in april 2021).
 • Landelijk nam het aantal lopende WW-uitkeringen in april 2022 verder af (CBS/UWV, 2022). Het aantal lopende WW-uitkeringen lag in alle sectoren lager vergeleken met de vorige maand.

Benieuwd naar meer cijfers en trends?
Zie de bijlage voor de Sectormonitor 1e kwartaal 2022. Voor een verdere verdieping van de belangrijkste trends op de arbeidsmarkt verwijzen wij naar de nieuwe Arbeidsmarktrapportage beroepsgoederenvervoer (verschijningsdatum januari 2022) die hier beschikbaar is als download op de website van Sectorinstituut Transport en Logistiek.