Thema Grondstoffencongres: rol gemeenten in grondstoffenketens

De rol van gemeenten bij de aanpak en agendering van problemen in de grondstofketens. Dat is het thema van het Gemeentelijk Grondstoffencongres 2022 op 24 maart in Hart van Holland in Nijkerk. Voor het eerst na het uitbreken van de pandemie is het congres weer live. Juist in de afgelopen periode is het vitale belang van een goed afvalbeheer extra duidelijk geworden, bericht de website. Niet alleen ging de inzameling door, ook was er een duidelijke stijging van de hoeveelheid huishoudelijk afval door het thuis werken, leren en winkelen. Tegelijkertijd werden de belangrijkste knelpunten in de grondstofketens zichtbaar en de instrumenten van gemeenten om daar invloed op uit te oefenen. Reden om de gemeentelijke rol in de grondstoffenketens dit jaar tot thema te maken, aldus de NVRD en VNG Connect die het congres organiseren. Centrale oproep van de dag is om het voor inwoners eenvoudig en uitlegbaar te houden….lees verder