Teamleiders geslaagd

SPA Groep feliciteert Marloes Buisman (Omrin), Mitchel Viljeer (Gemeente Rotterdam) en Dennis Lefering (Amsterdam Stadsdeel Oost) met het behalen van hun vakbekwaamheidsdiploma ‘Teamleiders Afvalinzameling en Reiniging’

De teamleiders opleiding van SPA Groep is dé opleiding voor het middelmanagement in de sector Afval, Milieu en Beheer Openbare Ruimte (AMBOR). De opleiding bestaat uit een brede aanpak waarbij de totale bedrijfsvoering aan de orde komt.

De opleiding is gericht op leidinggevenden van afvalinzamelings- en reinigingsbedrijven en Beheer Openbare Ruimte, en deze  is opgebouwd rondom de benodigde vaardigheden en competenties voor leidinggevende gezien vanuit het totale bedrijfsproces. De verschillende rollen en verantwoordelijkheden evenals de onderlinge samenwerking in verschillende bedrijfsafdelingen en organisatieonderdelen komen aan de orde. Daarnaast wordt er een theoretisch kader geschetst voor medewerkers binnen de sector.

De cursist dient tijdens de opleiding een aantal opdrachten uit te voeren die ter beoordeling ingeleverd moeten worden, in de vorm van een portfolio. Verder verwachten wij dat de deelnemer aan de opleiding de nodige begeleiding ontvangt van een mentor uit de eigen organisatie.

De aftrap van de opleiding is een kennismakingsdag en –avond met de deelnemers en alle docenten. De opleiding bestaat uit 24 lesdagen 2 theorie-examens en 1 mondeling examen (waarvan de datum nog niet is vastgesteld). Naast de lesdagen en de examens zal de cursist een werkstuk moeten opstellen in de vorm van een scriptie. De scriptie bestaat uit het onderzoeken van een praktisch probleem. De scriptie kan op twee momenten in een jaar worden ingeleverd vóór 1 april en vóór 1 november.
De totale doorlooptijd van de leergang bedraagt minimaal 12 maanden.

Om in het bezit te komen van het diploma moet de cursist een portfolio met een voldoende afsluiten, waarvoor hij/zij diverse opdrachten in de eigen praktijk moet uitvoeren. Om deze opleiding dus met een voldoende resultaat af te kunnen sluiten, moet de cursist de gelegenheid hebben om opdrachten in de praktijk uit te voeren.

 

[vc_button title=”Meer over SPA Groep” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/leveranciers-voor-de-afvalbranche/bedrijven-abc/spa-groep/”]