Advies- en ingenieursbureau TAUW heeft, in samenwerking met Stichting OPEN, als eerste in Nederland een ‘afgifteplicht’ geïntegreerd in haar moederbestekken. Met dit initiatief onderschrijft ze het belang van correcte afgifte van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) die vrijkomt bij bouw en sloop.

TAUW heeft deze afgifteplicht opgenomen in alle bestekken die zij opstelt. Dit betekent dat bij sloopprojecten en renovaties de correcte afgifte van AEEA een vast onderdeel van de werkzaamheden wordt. Aannemers en onderaannemers worden hiermee gewezen op hun plicht om e-waste gescheiden in te zamelen en volgens de juiste procedures af te voeren.

Quote Jurgen Ooms, consultant Circulaire Economie bij TAUW:
Wij ondersteunen bedrijven al jaren met hun materiaalstromen en het op de juiste manier verwerken van elektronische apparatuur is een belangrijk onderdeel. Dit wordt nu ook opgenomen in onze moederbestekken, waarin alle posten voor een project worden vastgelegd, en nu dus inclusief de verwerking van elektronische apparatuur. Dit heeft als effect dat aannemers worden getriggerd om de apparatuur naar gecertificeerde verwerkers te brengen en ervoor te zorgen dat het op de juiste manier wordt afgevoerd. We zijn ervan overtuigd dat deze aanpak een positieve impact zal hebben op de circulaire economie en we kijken uit naar de verdere samenwerking met Stichting OPEN.”

De aanloop voor een soortgelijke regeling is al langer gaande vanuit de overheid, maar is tot nu toe steeds uitgesteld.

Quote Steven van Eijck, voorzitter Stichting OPEN:
“Effectieve samenwerkingen spelen een cruciale rol in het vormgeven van de circulaire toekomst. Dit zagen we bij de metaalsector, met wie we dankzij de stimuleringsregeling in 2023, 42 miljoen extra kg AEEA hebben ingezameld. Met dit initiatief van TAUW wordt een prachtige stap gezet samen met de ontdoeners in de bouw. Een stap die TAUW tot een innovatieve speler maakt die actieve stappen zet en bijdraagt aan het bereiken van de circulaire doelen.”

We denken dat andere partijen dit goede voorbeeld zullen volgen en dat beleidsmakers het belang van ondersteunende wetgeving zullen inzien.