Tammer en Smink onder één naam verder

Vanaf 1 april zullen de inzamelingsactiviteiten van Gebrs . Tammer BV en Smink Containers worden samengevoegd en verder gaan onder één naam: Smink Containers. Al sinds begin 2008 maakt Gebrs. Tammer BV deel uit van de Smink Groep te Amersfoort. Hierdoor ontstond een regionaal actieve speler op afvalgebied. Sinds 2008 is er ook hard gewerkt om de twee onderdelen operationeel te bundelen. Nu, 3 jaar verder, is dat proces afgerond en is het moment daar om onder één naam verder te gaan met de dienstverlening: Smink Containers. Het bedrijf blijft ook in de toekomst vooral actief in de provincies Utrecht en Gelderland.