Synergievoordelen door combinatie gemeentewerf en milieustraat op één locatie

Gemeentelijke herindeling, wet- en regelgeving of het overheidsbeleid dat stimuleert afval te scheiden met een groeiend aantal fracties als gevolg. Het zijn voorbeelden van redenen waarom gemeenten de gemeentewerf en milieustraat op één locatie centraliseren. Dat levert een serie aan synergievoordelen. De twee belangrijkste daarvan zijn efficiënter kunnen werken en kosten besparen. Een pre is ook dat nieuwbouw vaak op een relatief kleine lokatie kan worden gerealiseerd….lees verder