Symfonie groep: Vereniging van zelfstandigen in Afval-, reiniging- en milieubranche

De Symfonie groep, een kwaliteitsvereniging van zelfstandigen, heeft onlangs de eerste bijeenkomst georganiseerd. De vereniging is door Robert Lamée, Esmeralda van Lis en Nanne Dol opgestart en richt zich voornamelijk op alle gebieden van afval, reiniging en milieu. Via deze netwerkorganisatie maken de leden gebruik van elkaars expertise en ervaring, wordt samenwerking bevorderd en kunnen leden de continuïteit van hun bedrijven versterken door samen te werken. Hiernaast worden door het samenbrengen van de verschillende disciplines en gezichtsvelden visies met betrekking tot de ontwikkelingen in Nederland aangescherpt.

Interim management en projectmanagement helpt bedrijven om een tijdelijk tekort aan kennis of capaciteit op te lossen. Met de innovatieve ontwikkelingen in de markt in combinatie met de economische veranderingen moeten bedrijven zich weerbaar maken en zich qua capaciteit richten op hun core-business. Het inhuren van specialisten in de vorm van gedreven zelfstandigen biedt op de juiste plekken en op de juiste momenten toegevoegde waarde. Het zijn namelijk specialisten die de klappen van de zweep kennen en de ongewenste hobbels probleemloos kunnen nemen. Door de krachten van zelfstandige ondernemers te bundelen kan een breder product met meer toegevoegde waarde aan klanten worden geboden. De Symfonie groep streeft naar een kwalitatief hoogwaardig niveau waarin leden tevens als elkaars back-up fungeren zodat de continuïteit van individuele projecten kan worden vergroot.

Natuurlijk wordt er op toegezien dat uitsluitend kleine en betrouwbare ondernemers zich bij de vereniging aansluiten en dat de leden de juiste attitude bezitten om de samenwerking tot een optimaal hoog niveau te tillen. Aangesloten bedrijven bestaan voornamelijk uit ZZP’ers, maar ook eenmanszaken met maximaal 2 man personeel kunnen zich aanmelden.
Voor ondernemers die zich herkennen of klanten die deze filosofie intrigeert; meer informatie is te vinden op de website www.symfoniegroep.nl