SUEZ sorteert nu ook zakelijk pbd-afval en stimuleert bedrijven tot afvalscheiden

Primeur voor SUEZ: eerste bedrijf dat huishoudelijk en zakelijk pbd-afval inzamelt, sorteert én verwerkt

De sorteerinstallatie van SUEZ in Rotterdam sorteert naast huishoudelijk pbd-afval (plastic verpakkingen, blik en drinkpakken) ook steeds meer pbd-afval van bedrijven. Nadat het afval is gesorteerd, wordt het versnipperd en grondig gereinigd, waarna er zuivere kleine plastic korrels van worden gemaakt. Zo gaat dit afval een nieuw leven tegemoet, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwe verpakkingen. SUEZ is het eerste bedrijf in Nederland dat de volledige keten – van inzameling en sortering tot verwerking – beheerst. Hiermee biedt zij bedrijven en organisaties een totaaloplossing voor de recycling van hun pbd-afval.

In Nederland produceren we per persoon thuis ruim 30 kilo afval dat bestaat uit plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (pbd) per jaar. Daarnaast komen er bij bedrijven jaarlijks liefst 103 kiloton van zulke afvalmaterialen vrij. Nog veel van dit pbd-afval bij bedrijven wordt niet gescheiden van het restafval en gaat zo direct naar een afvalenergiecentrale. Het pbd-afval dat klanten van SUEZ wel aan de bron scheidden, ging tot voor kort grotendeels naar andere sorteerders. Maar dat is niet langer nodig, want SUEZ kan vanaf nu ook de volledige sortering voor haar rekening nemen. SUEZ wil een voortrekkersrol vervullen door de inzameling, sortering en verwerking van dit afval voor bedrijven en organisaties zo efficiënt mogelijk te organiseren. Zo zorgt zij er voor dat dezelfde grondstoffen keer op keer opnieuw kunnen worden gebruikt. Zo kunnen van deze kunststof afvalmaterialen nieuwe verpakkingen worden gemaakt, zoals shampooflessen, maar ook nieuwe producten als gieters, inzamelzakken, onderdelen voor de auto-industrie en straatmeubilair.

Samen op weg naar Zero Waste
“Bij SUEZ kijken we voortdurend welke stappen we samen met onze klanten kunnen zetten op weg naar Zero Waste. Hoe kunnen we bijdragen aan het verminderen, hergebruik en recyclen van afval?”, zegt Freek Bakker, Directeur Value Chain Plastics van SUEZ Nederland. “Deze nieuwe stap in de sortering van plastic verpakkingsafval van bedrijven is hiervan een goed voorbeeld.” SUEZ is het enige bedrijf in Nederland dat de gehele recycleketen in eigen hand heeft als het gaat om pbd-afval. Dat was al zo bij huishoudelijk afval, maar nu ook voor het bedrijfsmatig afval. “We maken de pbd- afvalstromen in onze sorteerinstallatie geschikt voor de verwerking tot kunststof grondstoffen voor mooie, nieuwe producten die uiteindelijk weer terugkomen bij de consument. We zien dat steeds meer bedrijven ook hun plastic willen scheiden. Wij kunnen bedrijven een totaaloplossing bieden: van inzameling tot en met de verwerking van hun plastic afval. Zo kan het percentage restafval nog verder naar beneden en behouden we grondstoffen voor toekomstige generaties.”

Sterke uitbreiding capaciteit
SUEZ zamelt op dit moment bij klanten ruim 1.000.000 kg bedrijfsmatig pbd-afval in. SUEZ heeft de capaciteit van de sorteerinstallatie in Rotterdam sterk uitgebreid, zodat zij in staat is er zowel het huishoudelijk als het zakelijke pbd-afval te sorteren. SUEZ hanteert voor deze installatie een prestatienorm van zo’n 90 procent, wat betekent dat minimaal 90 procent van het aanwezige plastic wordt gesorteerd voor verdere verwerking.