SUEZ realiseert doelen (duurzaamheidsverslag 2015)

In het afgelopen kalenderjaar realiseerde SUEZ Recycling & Recovery Netherlands verschillende doelen, zo blijkt uit het haar nieuwe duurzaamheidsverslag. Behalve de financiële doelen is dat vooral vanwege de ambities voor de circulaire economie. Zo haalde de organisatie in 2015 een sorteerrendement van 90% voor het kunststof verpakkingsafval uit huishoudens, terwijl met de ingebruikname van de fabriek QCP de kunststofkringloop werd gesloten. Uit de dialoog met stakeholders werd in 2015 duidelijk dat deze ambities voor de circulaire economie breed worden gedeeld. Dat innovatie hierbij voor SUEZ een cruciale factor is, komt in dit jaarverslag helder naar voren.

SUEZ stelt in het jaarverslag dat de gewenste transformatie van afvalinzamelaar naar grondstoffenleverancier onverminderd doorgaat en inmiddels tot concrete resultaten leidt. Een mijlpaal in deze ontwikkeling vormde voor SUEZ in 2015 de ingebruikname van de kunststoffabriek QCP (Quality Circular Polymers). Deze joint venture heeft als doel om uit een deel van het gesorteerde kunststof verpakkingsafval een secundaire grondstof te maken die niet van oorspronkelijk materiaal is te onderscheiden.

In dialoog
De resultaten in de keten van kunststof verpakkingsafval werden behaald vanuit de wil om samen te innoveren, zoals Algemeen Directeur Wieger Droogh het ook in zijn voorwoord omschrijft. Wat hem betreft, kan de circulaire economie alleen tot stand komen door kracht en kennis te bundelen, en dus door meer samenwerking. Zijn oproep hiervoor aan de sector in 2014 leidde tot vele reacties. Behalve dat deze uitmonden in nieuwe partnerships ontwikkelde zich ook een concretere dialoog waarin ketenpartners elkaar wijzen op gedrag en prestaties. “Omwille van samenwerking in de circulaire economie is het een goede zaak dat we elkaar durven aan te spreken”, stelt Droogh.

Thematiek stakeholders stuurt verslag
Dat SUEZ een stevige rol heeft in de circulaire economie, is voor externe stakeholders vanzelfsprekend, zo bleek uit de stakeholderdialoog in 2015. Het is een van de boodschappen die terugkomt in de materialiteitsanalyse die in het kader van de richtlijn G4 van het Global Reporting Initiative (GRI) werd uitgevoerd. In het jaarverslag reageert de Country Board van SUEZ concreet op de boodschappen van haar stakeholders. De materialiteitsanalyse gaf bovendien richting aan de inhoud en de weergave van het verslag. Deze is zo vormgegeven dat het de lezers gemakkelijk wordt gemaakt om informatie naar interesse te selecteren.

Innovatie door de hele organisatie
In het jaarverslag is te lezen dat innovatie in de onderneming in alle mogelijke disciplines plaatsvindt: van de inzamellogistiek tot de eindverwerking, van nieuwe samenwerkingen tot nieuwe hoogwaardige toepassingen. Zo wordt onder meer melding gemaakt van hergebruik van koffiedik als brandstof tot drankenkartons als hygiënepapier en folies uit huishoudens tot afvalzakken voor huishoudens. Ook wordt verteld hoe accu’s, oplosmiddelen en afval van luchtreinigingsinstallaties worden hergebruikt. Ook op het gebied van logistiek is sprake van aanzienlijke innovatie. Hierbij blijkt het retourconcept BouwBewust Box zeer succesvol, reden genoeg om nieuwe concepten rond retourlogistiek te onderzoeken.

Het jaarverslag is te lezen via grondstoffenrevolutie.nl.

 

[vc_button title=”Meer over SUEZ” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/afval/inzamelaar/sita-nederland/”]