SUEZ partner Sustonable in pilot Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof

Het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof (KVG) stimuleert het gebruik van huishoudelijk kunststof verpakkingsafval in producten. Door vraag en aanbod van gerecyclede kunststoffen beter op elkaar aan te sluiten, wordt het gebruik van primaire grondstoffen teruggedrongen en de circulaire economie gestimuleerd. Het programma wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat (RWS) en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en gefinancierd door de Stichting Afvalfonds Verpakkingen.

Prefab douche-toilet module
Het project van Sustonable en de partners De Modulefabriek, Mapei, Dekker Zevenhuizen en SUEZ, is als een van de 14 pilots geselecteerd voor het programma. De pilot betreft de ontwikkeling van een prefab douche-toilet module. Dit concept bestaat uit een wand, waarbij de leidingen al zijn ingebouwd en waarbij Sustonable composietsteen materiaal wordt gebruikt als plaatmateriaal. Sustonable gebruikt daarvoor gerecycled plastic van PET flessen en kwarts zand. Het gerecyclede PET is afkomstig uit huishoudelijk afval.

PET als bindmiddel
Prefab bouwen wint enorm aan terrein. Voor badkamers zijn er wel al oplossingen voor het ‘droge’ werk, maar vaak is het ‘natte’ leidingenwerk nog het ondergeschoven kindje. Dit wordt opgelost, door het al op de werkplaats in de muur te bouwen. Het Sustonable materiaal biedt het voordeel van grote platen, die in een keer op het frame kunnen worden geplaatst. Tegelijkertijd heeft het de uitstraling en gevoel van steen en goede eigenschappen van een composietsteen. Door gebruik van gerecyclede PET als bindmiddel worden vervuilende polyester bindmiddelen voorkomen. Het materiaal is bovendien na einde levensduur recyclebaar.

De pilot wordt uitgevoerd door Sustonable met de partners De Modulefabriek, Mapei, Dekker Zevenhuizen en SUEZ. Voor deze pilot levert SUEZ het gesorteerde PET.

Lees meer over deze pilot op de website van Sustonable