SUEZ jaarrekening 2016: Doelstellingen behaald

2017 : Versnelling van de transformatie toename van de bedrijfsresultaten verwacht

Tijdens zijn vergadering gehouden op 28 februari 2017 heeft de Raad van Bestuur de jaarrekening voor 2016 van SUEZ goedgekeurd. Deze zal op 10 mei 2017 ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering. De geconsolideerde jaarrekening is gecontroleerd en goedgekeurd door de statutaire accountants. CEO Jean-Louis Chaussade zei over het resultaat:

“Onze prestatie in 2016 was consistent met onze doelstellingen, in een omgeving die grotere contrasten liet zien en moeilijker was dan verwacht. De groei van de inkomsten was te danken aan de internationale divisie. Onze winstgevendheid nam toe en we genereerden een robuuste cashflow. Deze resultaten tonen aan hoe veerkrachtig onze portefeuille zakelijke activiteiten is, door spreiding in termen van geografie en markten. De resultaten laten ook zien dat we snel kunnen reageren in een onzekere markt.

In 2017 gaat de Groep de transformatie versnellen en blijven we vooroplopen bij de trends in onze sectoren: de resourcerevolutie en de digitalisering van services. Verbetering van onze marge zal afhankelijk zijn van voortgezette optimalisatie van onze kostenbasis in ontwikkelde landen en het geven van prioriteit aan de ontwikkeling van zakelijke activiteiten in de meest gunstige markten, met name buiten Europa, en met industriële klanten.

In deze omgeving richt de Groep zich op een lichte organische groei van de inkomsten en EBIT in 2017.”

Prestatie 2016

  • Inkomsten: € 15.322 m, bij een organische groei van +1,1%
  • EBIT: € 1.282 m, bij een organische groei van +0,5% (+2,1% exclusief exceptionele watervolumes in 2015)
  • Netto inkomsten Groep: € 420 m, plus +3,1%
  • Vrije kasstroom: € 1.005 m
  • Netto financiële schuld / EBITDA: 3,0x
  • Dividend per aandeel in 2016 € 0,65*

Vooruitzicht 2017**:

  • Lichte organische groei van de inkomsten en EBIT
  • Vrije kasstroom: ca. € 1 miljard
  • Netto financiële schuld / EBITDA: c. 3,0x
  • Dividend per aandeel in 2017 ≥ € 0,65***

*Onder voorbehoud van goedkeuring door de Jaarlijkse Algemene Vergadering 2017.
**Uitgaande van een stabiele industriële productie in Europa en stabiele grondstofprijzen.
***Onder voorbehoud van goedkeuring door de Jaarlijkse Algemene Vergadering 2018.