SUEZ Helpt gemeenten bij verbetering luchtkwaliteit

SUEZ gaat gemeenten helpen snel werk te maken van de verbetering van de luchtkwaliteit in hun regio. Ze geeft daarom het startsein voor een pilot voor de inzet van Shell GTL Fuel bij de inzameling van afval in gemeenten. Shell GTL Fuel (gas-to-liquids) wordt gemaakt van aardgas en verbrandt daardoor schoner dan conventionele diesel uit aardolie. Dat levert een reductie op van de uitstoot van fijnstof, zwavel en stikstofoxiden. De brandstof is bovendien geurloos, stiller en biologisch afbreekbaar.

SUEZ speelt hiermee in op het besluit van het kabinet versneld maatregelen te treffen om de luchtvervuiling in Nederland tegen te gaan. Zo oordeelde de rechter deze maand dat de grenswaarden voor fijnstof en stikstofdioxide in ons land lang niet overal aan de Europese normen voldoen. SUEZ wil GTL Fuel inzetten in gebieden waar gemeenten zoeken naar manieren om de lokale uitstootwaarden direct te verlagen. Gemeenten kunnen zich vanaf vandaag zonder meerkosten aanmelden voor deze pilot.

SUEZ werkt tijdens de pilot samen met Shell en neemt hiervoor 500.000 liter GTL-brandstof af. Shell GTL Fuel bevat vrijwel geen zwavel of aromatische verbindingen en heeft een hoog cetaangehalte; een maatstaf voor de snelheid van verbranding. Een groot voordeel is dat deze brandstof eenvoudig is toe te passen in een bestaand wagenpark van zowel nieuwe als oudere zware dieselmotoren en vereist dus geen extra investeringen.

SUEZ levert bijdrage aan betere luchtkwaliteit gemeenten
De inzameling, het transport en de op- en overslag van afval gaan gepaard met veel vervoersbewegingen. De milieubelasting hiervan wil SUEZ verminderen. Zij zet daarom op verschillende manieren in op verduurzaming. Dit doet zij onder meer door zuinige voertuigen en alternatieve brandstoffen in te zetten, het stimuleren van duurzaam rijgedrag en logistieke verbeteringen door route-optimalisatie en een meer efficiënte inzameling. “Door het gebruik van Shell GTL Fuel kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in gemeenten en binnensteden. Een ander groot voordeel is dat een motor die op GTL draait veel minder lawaai produceert, waardoor de geluidsoverlast wordt beperkt. Daarnaast is deze brandstof vrijwel zwavel- en aromatenvrij en komt er geen geur vrij”, vertelt Wieger Droogh, algemeen directeur van SUEZ Nederland. “GTL kan eenvoudig worden omgezet in natuurlijke componenten, waardoor het goed biologisch afbreekbaar is”.

Nederland voldoet niet aan Europese normen
GTL Fuel kan belangrijke rol gaan spelen als brandstof voor machines en zwaar vervoer over weg en water, vooral in gebieden waar de lokale uitstootwaarden de normen overschrijden. Zo voldoet Nederland lang niet overal aan de grenswaarden voor fijnstof en stikstofoxide. Deze schadelijke stoffen komen vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen van auto’s en bedrijven. Met België en Luxemburg heeft ons land in Europa de hoogste gemiddelde uitstoot van stikstofoxide per km². De concentratie fijnstof in Nederland is 25 procent hoger dan het Europese gemiddelde. Gezondheidsschade en aantasting van de natuur zijn het gevolg. Het kabinet moet nu van de rechter direct maatregelen nemen om de luchtvervuiling aan te pakken. Zo moet zij een luchtkwaliteitsplan opstellen dat aan de regelgeving voldoet en dat ervoor zorgt dat alle overschrijdingen zo snel mogelijk verdwijnen. Gezondheidsschade en aantasting van de natuur zijn het gevolg.

Aanmelden
Gemeenten kunnen zich bij SUEZ kosteloos aanmelden voor de pilot via onderstaande contactgegevens. Per gemeente wordt individueel bekeken of een pilot mogelijk is. Als zij hieraan op basis van de uitkomsten een vervolg willen geven, worden hiervoor wel kosten berekend, omdat de kosten voor GTL hoger zijn dan voor conventionele diesel.