SUEZ en Renewi starten gezamenlijke proef afvalinzameling in Gouda

SUEZ en Renewi geven het startsein voor een proef om rolcontainers voor hun klanten in Gouda door één inzamelaar op te laten halen. Beide afvaldienstverleners bundelen de krachten door deze inzameling vanaf 4 juni te combineren in één inzamelroute. Met deze proef leveren beide bedrijven een grote bijdrage aan de leefbaarheid in Gouda. Zo leggen de inzamelwagens straks 60 kilometer per dag minder af. Dat zorgt voor minder verkeersdrukte en een vermindering van maar liefst 50 procent van de uitstoot van schadelijke stoffen.

Met deze pilot laten SUEZ en Renewi zien dat de doelen van de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (Green Deal ZES) door een goede samenwerking in de keten bereikt kan worden. De Green Deal ZES heeft als doel de uitstoot van schadelijke emissies in stadskernen drastisch terug te dringen. In Gouda leveren SUEZ en Renewi hieraan een grote bijdrage en realiseren zij met de proef een flinke besparing in CO2 en NOx-emissies. Gouda heeft zowel een oude binnenstad als moderne industrieterreinen. Dat maakt het een ideale stad om concrete oplossingen voor stadslogistiek te testen en bij te dragen aan de lokale leefbaarheid en veiligheid.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
“SUEZ gelooft in een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de wereld waarin we leven. We willen daarom graag samenwerken aan een efficiënter en duurzamer afval- en grondstoffenmanagement”, vertelt Marco Pols, directeur Transport van SUEZ Nederland. “Samen met Renewi willen we een voortrekkersrol vervullen bij de Green Deal ZES. Deze pilot stelt ons in staat onze inzamelactiviteiten efficiënter, duurzamer én veiliger uit te voeren.”

“Wij delen de visie van SUEZ op een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarom werken we voor de eerste keer als private partijen op deze manier met elkaar samen om de doelen van Green Deal ZES te realiseren. Het gaat om een proef van een half jaar, waarin de inzameling van bedrijfsafval (restafval) onder een ‘neutrale vlag’ plaatsvindt. Dit biedt een unieke mogelijkheid om samen als ketenpartners duurzamere logistieke oplossingen te verkennen”, aldus Otto de Bont, Managing Director Commercial Waste Netherlands van Renewi.

Efficiëntere en schonere logistiek
Aan de bestaande dienstverlening en contracten van klanten van SUEZ en Renewi verandert niets. Elk bedrijf in de binnenstad van Gouda behoudt het contract met zijn eigen bedrijfsafvalinzamelaar. Vanaf de start van de proef wordt het restafval echter opgehaald door een wagen die is voorzien van logo’s van beide organisaties. Ook veranderen de inzameldagen voor bedrijfsafval, doordat de inzamelroute verandert. De samenwerking levert een aanzienlijke besparing op van CO2 en NOx-emissies: naar verwachting met minimaal 50 procent minder inzet van vrachtwagens. Wanneer de pilot een succes is, verwachten SUEZ en Renewi dat ook andere inzamelaars zich zullen aansluiten bij dit initiatief.