SUEZ en Kempenaars bundelen krachten in SK Polymers

SK Polymers werkt aan slimme oplossingen voor verwerking harde kunststoffen

SUEZ – specialist in duurzaam afvalmanagement – en Kempenaars Recycling – meer dan 70 jaar leverancier van grondstoffen – slaan de handen ineen voor de verwerking van harde kunststoffen. SUEZ en Kempenaars opereren onder de naam SK Polymers BV. In deze joint venture werken zij aan slimme oplossingen om harde kunststoffen geschikt te maken voor recycling. Zo kunnen zij hoogwaardige grondstoffen leveren aan de kunststof producerende industrie op basis van gebruikte (harde) plastics. Kempenaars en SUEZ zien dit als een nieuwe stap in hun streven om de circulaire economie te stimuleren.

SK Polymers BV produceert nieuwe grondstoffen die conventionele grondstoffen voor kunststofproducten kunnen vervangen. De afhankelijkheid van schaarse fossiele grondstoffen, zoals olie, wordt hierdoor kleiner. SUEZ zet hierbij haar expertise en ervaringen met onder andere haar sorteerinstallatie voor kunststof verpakkingsafval in Rotterdam in. Kempenaars stelt haar ervaringen met het sorteren van kunststoffen en een deel van haar locatie in Roosendaal beschikbaar.

Groeiende behoefte aan secundaire grondstoffen
Er is steeds meer aandacht voor de recycling van kunststof materialen om de negatieve impact op het milieu te beperken. Zo neemt de vraag van fabrikanten en kunststofverwerkers naar secundaire grondstoffen voor nieuwe kunststoffen sterk toe. De vraag naar kunststoffen in Europa bedraagt nu ruim 50 miljoen ton per jaar, met als afnemers de verpakkingsindustrie, de bouwsector, elektronica en de automotive industrie. “Dankzij deze samenwerking kunnen we gebruikmaken van de ervaringen van beide bedrijven met het op grote schaal sorteren van harde kunststoffen. Door deze terug te leveren aan industriële klanten kunnen we samen de keten sluiten en een bijdrage leveren aan de circulaire economie”, zegt Eric Kempenaars, directeur van Kempenaars Plastic Recycling.

“Met deze joint venture zetten we een belangrijke stap vooruit naar het geschikt maken van gebruikte kunststoffen als nieuwe grondstof. Een groot deel van de kunststoffen die we willen recyclen, is afkomstig van milieustraten van gemeenten die wij bedienen”, vertelt Paul Valster, directeur New Business van SUEZ. “Met onze deelname in SK Polymers BV versterken we onze positie in de kunststofketen. We geven hiermee invulling aan onze missie om samen met partners de afvalketen te sluiten en de schaarste aan grondstoffen het hoofd te bieden.”